Prissänkningar på gödning

Priserna på gödning i Europa och Sverige har sänkts ifrån vårens toppnoteringar. Bakom sänkningar ligger ett lägre naturgaspris och en svalare efterfrågan från lantbruket.

Priserna på kvävegödsel har fallit tillbaka från toppnoteringarna i mars. Priserna på fosfor och kalium är dock oförändrade eller stigande. Foto: Mostphotos

De europeiska priserna på kvävegödsel har sjunkit under slutet av april och maj. Kalciumammoniumnitrat (KAS med 27 procent kväve) handlas enligt Agrarheute på nivåer ner till 695 euro per ton i tysk importhamn. Det är cirka 270 euro lägre eller nästan 30 procent billigare än pristoppen i slutet av mars.

Och i Frankrike uppges ammoniumnitrat med 27 procent kväve handlas till 650 euro per ton. Där har dock en svagare euro redan påverkat priserna och gett en uppgång med 20 euro.

Priserna på fosfor är oförändrade och kaliumpriserna stiger.

Minskad efterfrågan

En orsak till lägre priser på kvävegödsel är gaspriserna som har sjunkit. Från mitten av mars till maj har gaspriserna halverats. Lägre energipris får de stora tillverkarna att öka produktionen av kvävegödsel igen.

De höga priserna på kvävegödsel har också lett till ett svagare köpintresse från lantbruket. Globalt sett så är gödselinköpen till Sydamerika nu säsongsmässigt lägre och i Nordamerika har vårsådden gått långsammare än normalt.

Enligt Agrarheute kan dock både en svagare euro och ryska sanktioner bromsa prisnedgången. De ryska exportkvoterna för ammoniumnitrat som skulle löpa ut i maj förväntas nu förlängas till mitten av 2023.

Lägre pris i Sverige

Enligt BM Agris nyhetsbrev har Yara  med flera gödseltillverkare meddelat prissänkningar på CAN 27 (kalkammonsalpeter) i Västeuropa. Priser ända ned mot 620-630 euro/ton cif inland uppges vara ett startpris för den nya säsongen, vilket ska vara en prissänkning med 360 euro/ton. Dock så kommer endast mindre kvantiteter att erbjudas på marknaden under maj månad.

BM Agri konstaterar att de hade trott på att priserna skulle sänkas först längre fram i sommar, men att en liten försäljning har ökat tillverkarnas lager och tvingat fram en tidigareläggning av startpriset för den nya säsongen.

BM Agri varnar också för att det kan bli svårt att få tag på fosforgödning med låga kadmiumhalter. Speciellt eftersom Sverige har ett lägre gränsvärde för kadmium än resten av Europa.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste