”Sänk momsen på hållbar mat”

För att öka takten i den gröna omställningen vill Axfood att momsen på hållbar mat sänks eller tas bort helt. Något de menar skulle gynna både miljön, konsumenterna och lantbrukarna.

Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood och Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood lyfte fram sina förslag i en debattartikel i Dagens Industri. Foto: Axfood

– Det måste löna sig både att producera och konsumera hållbart. I en tid då hållbarhetsutmaningarna är större och mer akuta än någonsin behöver svenska politiker visa handlingskraft och prioritera åtgärder som gynnar miljön utan att drabba hushållens plånböcker. En lägre momssats för hållbarhetsmärkta livsmedel är ett effektivt sätt att styra utvecklingen åt rätt håll, säger Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood.

I ett pressmeddelande skriver Klas tillsammans med Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood att maten bidrar till att de ”planetära gränserna överskrids för mat, biologisk mångfald, kemikalier, markanvändning samt övergödning” och att omkring 30 procent av utsläppen av växthusgaser kommer från den globala matproduktionen.

Oftas dyrare produkter

I dag är hållbarhetsmärkta produkter ofta dyrare än andra och därför föreslår Axfood en sänkning av matmomsen för hållbarhetsmärkta varor från tolv till sex procent. Men trycker även på att det skulle ge ännu större effekt att ta bort momsen helt.

Klas och Åsa skriver också att många svenska bönder och livsmedelsproducenter ligger långt framme inom hållbarhet och att en sänkt matmoms sannolikt även skulle stärka deras position.

Ekonomiska incitament

De lutar sina argument mot att även EU-kommissionen i sitt arbete med ”Farm-to Fork” strategin lyft fram att ekonomiska incitament, så som skatter och moms kan användas för att skapa ett mer hållbart matsystem och att priserna till konsument ” bör bidra” till att uppmuntra till hållbarare val.

– När matpriserna nu stiger är risken stor att hållbarhetsmärkt mat prioriteras bort i större utsträckning än tidigare. Den stigande matprisinflationen och EU-kommissionens tydliga ställningstagande kring matmoms gör det angeläget att så snart som möjligt förändra den svenska matmomsen så att den gynnar hållbar mat genom prissänkningar för konsumenter, säger Åsa.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera