Minskning i antalet ekologiskt hållna djur

329 900 av Sveriges nötkreatur var ekologiskt hållna under 2021, vilket var något färre än 2021. För både får och lamm samt värphöns minskade antalet för tredje året i rad. 

Västra Götaland är det län som har störst antal ekologiska mjölkkor, och där hittas nästan en fjärdedel av de svenska mjölkkorna. Foto: Carolina Wahlberg

Totalt var 23 procent av nötkreaturen i Sverige ekologiskt när Jordbruksverket utförde undersökningen i juni förra året. Av Sveriges mjölkkor var 57 300 mjölkkor ekologiskt hållna, vilket motsvarar 19 procent av det totala antalet mjölkkor i Sverige.

Flest antal ekologiska mjölkkor hittas i Västra Götaland, där det i juni förra året fanns 24 procent av det totala antalet svenska ekologiska mjölkkor. Av det totala antalet mjölkkor i länet var 25 procent ekologiska. Det län som hade störst andel ekologiska mjölkkor var Örebro, där 41 procent av mjölkkorna var ekologiska. Örebro följs sedan av Dalarna och Uppsala län, med 38 respektive 36 procent.

Örebro län är det län som har störst andel ekologiska mjölkkor, av det totala antalet mjölkkor i länet. Kalmar är det län med lägst andel ekologiska mjölkkor. Graf: Jordbruksverket

Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen i landet är liten, och står för ungefär tre respektive en procent av det totala antalet djur i Sverige. Under 2021 ökade antalet ekologiska grisar medan antalet slaktkycklingar minskade något. Även antalet ekologiska värphöns har under de senaste åren minskat, och så även antalet tackor och baggar. 2021 var 20 procent av det totala antalet tackor och baggar ekologiska. Motsvarande andel för värphöns var 18 procent.

Utvecklingen av antalet ekologiskt hållna djur sedan 2009. Samtliga djurslag har ökat, men vid 2018 vände trenden för mjölkkor, tackor och baggar samt värphöns. Graf: Jordbruksverket

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

”AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst”

Krönika: Det kom ett mess till mig häromdagen. Min man var ute på åkern för att få ner de sista hektaren korn i marken innan det annalkande regnet. Uppenbart hade den senaste intensiva veckans alla timmar i traktorn gjort att tankarna börjat glida alltmer från gårdens bestyr till omvärldsreflektioner… ”En tanke från traktorn… Visst är det konstigt att AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst… Tror nog att AI är värre för den fria mänskligheten…”

 

Kommentera