sep
7
2022

Mot klimatneutralt lantbruk

Seminarium med fokus på omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk

Projektet "Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk" har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

Man vill genom projektet stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. 

Under dagen kommer deltagarna få lära sig mer om projektet "Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk" samt EU-projektet Green Valleys, där man undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder. Deltagarna får även en introduktion till småskalig produktion av fordonsgas med askfilter.

Läs mer och anmäl dig på www.gronamoten.se senast 31 augusti 2022

När: 7 september 09.00-13.30

Var: Naturbruksskolan Sötåsen

Evenemanget görs i samarbete med Green Valleys, Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk, RISE och Gröna Möten.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbruksföretag, rådgivare, forskare och företagsrepresentanter. 

Frågor: madeleine.vendel@agrovast.se.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera