sep
20
2022

Förutsättningar för en god tillväxt och lönsam produktion

Installningsträff på Ekarebo i Istorp 

Sommaren har gått över till höst och det är dags att avvänja dikalven för att stalla in dem, alternativt sälja dem för vidareuppfödning. Eftersom ingen sommar är den andra lik och det är svårt att styra vad som händer i världen fokuserar vi på vad man kan göra på den egna gården.

Vi besöker Ekarebo i Istorp där Frans Eriksson driver en nötköttsproduktion med 60 dikor av tyngre raser samt föder upp alla kalvar till slakt och rekrytering. Dikorna och kvigorna går i liggbåsstall medan övriga ungdjur går i stall med djupströbädd. Kristina Holmström, Industridoktorand på Hushållningssällskapet Sjuhärad/SLU, har flerårig erfarenhet av rådgivning i nötbranschen. Hon kommer med hjälp av sin forskning och kunskap ge råd för en lyckad vinter. Viktor Pålsson och Glenn Johansson, inköpare på KLS, berättar om marknadsläget på slakt och livdjur inför vintern samt konkreta tips inför en kommande livdjursförsäljning.

Plats: Raden Ekarebo 4, SE-519 91 Istorp, Sverige

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare samt företags- och myndighetsrepresentanter. Seminariet är ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad, SLU, KLS, Sjuhärads Nötköttsföretagare, Svensk Husdjurstjänst och Agroväst Gröna Möten.

Anmäl dig via www.gronamoten.se senast 18 september. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller 0708-29 09 18. Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades fredag den 09 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera