nov
3
2022

Vattenvandring

Markavvattning och dikesunderhåll. 

En förutsättning för livsmedels- och skogsproduktion är en bra markavvattning. Då skapar man en god balans mellan syre och vatten i marken. Växter och skog kan ta upp mer näring, öka skörden och därmed öka kolinlagringen i biomassan vilket i sin tur leder till en ekosystemtjänst för klimatet. Att underhålla sina diken på rätt sätt är också viktigt för den biologiska mångfalden då de ofta är värdefulla biotoper. På träffen kommer vi fördjupa oss i ämnet och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

När: 3 november 09.30-13.00

Var: Kölaby Lillegården 210, Trädet

Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 31 oktober. 

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare samt företags- och myndighetsrepresentanter. Evenemanget samarrangeras av Agroväst, LRF och Agroväst Gröna Möten.

Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18.

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste