EU-kommissionen vill säkra tillgången på gödning

Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har lett till en utmanande situation gällande tillgången och priset på mineralgödsel, vilket har stor påverkan på livsmedelsproduktionen i EU. Därför har EU-kommissionen nu presenterat flertalet förslag på åtgärder för att dämpa de negativa effekterna.

EU-kommissionen har presenterat åtgärder för att bevara en hållbar gödselmedelsproduktion i EU och minska beroendet från andra länder. Foto: Mostphotos

I meddelandet som lagts fram av EU-kommissionen finns åtgärder på både på kort och lång sikt. På kort sikt handlar det främst om att lösa tillgången på gödning till ett rimligt pris. Bland annat vill man att medlemsländerna i händelse av gasransonering ska prioritera fortsatt och oavbruten tillgång till naturgas för gödningsproducenterna. Man lyfter också att den ändrade krisramen för statligt stöd gör det möjligt för medlemsländerna att tillhandahålla särskilt stöd till jordbrukare och gödselmedelsproducenter. Dessutom ska kommissionen tillsammans med medlemsländerna undersöka om det är lämpligt att använda jordbruksreserven värd 450 miljoner euro för budgetåret 2023 för jordbrukare som drabbas av höga insatskostnader.

Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski lyfte även behovet av att stärka motståndskraften och hållbarheten i våra livsmedelssystem.
– Vi har åter igen sett vikten av en stark lantbrukssektor och jordbrukspolitik. I tider som denna ser vi det riktiga värdet av CAP för stabilitet för våra lantbrukare, livsmedelssäkerhet för våra invånare och hållbarhet i framtiden.

Ekonomiska fördelar

På längre sikt är nyckelområdena effektivitet, hållbarhet, resiliens och transparens. Förbättringar inom dessa områden kan enligt jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski ge ekonomiska fördelar för både EU:s lantbrukare och miljön.

Man vill bland se ökad transparens gällande marknaden för gödningsmedel, och under 2023 kommer man skapa en översikt gällande produktion, användning, pris och handel.

Grönare gödningsmedel

Kommissionen vill även se mer organiska gödningsmedel, samt en övergång till grönare gödningsmedel. Gällande det sistnämnda kommer man uppmuntra medlemsländer att stödja investeringar i förnybar vätgas och biometan för ammoniakproduktion.

 Kommissionären öppnar även upp för medlemsstater som vill göra ändringar i sina strategiska planer.

– Om en medlemsstat vill göra en förändring som minskar beroendet av gödningsmedel i deras strategiska planer, är vi redo att snabbt godkänna dessa förslag, sa Janusz Wojciechowski vid en presskonferens.

EU-kommissionen vill också se ökade insatser från medlemsländerna när det kommer till bland annat markhälsa, precisionsodling, ekologisk odling samt användning av baljväxter i växtföljden. Man kommer även uppmuntra medlemsländerna att lägga större fokus på dessa områden i sina strategiska planer framöver.

Minska spänningarna

På det internationella planet kommer EU-kommissionen fortsätta sina ansträngningar för att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen.

– En lönsam produktion av gödselmedel i EU är ett viktigt krav för vårt strategiska oberoende och vårt fortsatta bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. En stark inhemsk EU-produktion säkerställer också överenstämmelse med världens högsta miljöstandarder och bidrar till att minska spänningarna på den globala marknaden, sa Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski, i ett uttalande.

Läs EU-kommissionens meddelande om gödningsmedel här.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste