Exporten är en motor för att öka den svenska livsmedelsproduktionen

En vecka efter att han fått rollen som landsbygdsminister i den nya regeringen deltog Peter Kullgren vid Exportdagen 2022, som anordnades av Näringsdepartementet och Livsmedelsföre­tagen, där han också höll sitt första tal i ministerrollen.

 

– Livsmedelsexporten är en motor för att öka svensk livsmedelsproduktion och för att trygga svensk livsmedelsförsörjning, sade Peter Kullgren i sitt första tal som landsbygdsminister. Foto: Madeleine Rapp

– Livsmedelsproduktionen är den absolut viktigaste av alla näringar, det vet alla som lever eller levt i ett land med livsmedelsbrist. Svensk livsmedelsproduktion är dessutom en central del i att vi har livskraftig landsbygd, sade Peter Kullgren.

Han lyfte att den svenska livsmedelskedjan tampats med flera större utmaningar under åren, så som torkan 2018, coronapandemin, krig i vårt närområde, höga elpriser och störningar av de globala leveranskedjorna.

– Det visar samtidigt att den svenska livsmedelsproduktionen kan hantera större utmaningar på ett ändamålsenligt sätt och att det finns en resiliens i näringen.

Finns stora möjligheter

Enligt Peter Kullgren är det inte bara utmaningar som väntar framöver, utan det finns även stora möjligheter att stärka den svenska livsmedelskedjan och även den svenska livsmedelsexporten. Han pratade sedan om livsmedelsstrategin som kom till 2017. Han menade på att mycket bra har gjorts sedan dess som ska tas tillvara på, men att om man ska uppnå målen om en ökad livsmedelsproduktion behöver livsmedelsstrategin gå in i en ny fas.

– Skrivningarna om ökad produktion måste ges tyngre status, inte minst i ljuset av en coronapandemi och en osäker omvärld. Därför ser jag det som min uppgift att stärka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan och vi har bland annat gått på val på att sänka kostnaderna för drivmedel genom sänkt skatt och i Tidöavtalet är vi överens om att reduktionsplikten ska ned till EU:s miniminivå 2024. Det är något som är viktigt för den svenska primärproduktionen.

En grundbult för landsbygden

Peter Kullgren sade även att han vill öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel och att en viktig del i det är en ökad livsmedels­export.

– En ökad produktion kräver fler och större marknader, för vi vill samtidigt kunna handla med andra länder och fortsatt importera varor som vi lärt oss tycka om.

Enligt Peter Kullgren utgör jordbruket, trädgårdsnäringen och livsmedelskedjan grunden för landets livsmedelsförsörjning och är en grundbult för landsbygdens överlevnad, som dessutom skapar ett stort antal arbetstillfällen.

– Primärproduktionen skapar också en hel rad kollektiva nyttigheter som öppna landskap, biologisk mångfald och skatteintäkter, liksom förädlingsindustrin och dagligvaruhandeln också bidrar med alla delar av hållbarhet.

För att uppnå resultat vill Peter Kullgren även se en ökad kompetensutveckling i kedjan, eftersom allt fler jobb inom de gröna näringarna och livsmedelsproduktionen tenderar att bli allt mer högteknologiska, oavsett om de handlar om djurhållning eller odling, med många innovativa lösningar på gång.

– Där har Sverige en stor möjlighet att fortsatt växa och att bygga vidare på det som händer inom food- och agtech.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste