Räntehöjningarna äter upp krisstödet

Riksbanken har höjt styrräntan till 2,5 procent. Något som enligt LRF kommer påverka såväl matpriserna som jordbruksföretagens ekonomi.

Riksbankens höjning av styrräntan skapar utmaningar för landets lantbrukare, Det säger Palle Borgström, ordförande LRF. Foto: Madeleine Rapp

– Det var ingen överraskning, men höjningen får en dramatisk påverkan på jordbruket eftersom jordbruket är så kapitalkrävande. Det gör i förlängningen att maten blir dyrare, eftersom kostnaderna för att producera maten stiger, säger LRF:s ordförande Palle Borgström till Ekot.

Då det är långa produktionskedjor inom lantbruket förväntas prishöjningarna vara synliga i butik efter årsskiftet.

– Vi har redan sett ganska stora höjningar, som dels beror på högre energipriser och en del andra kostnader som har stigit dramatiskt. Nu läggs ökade räntekostnader ovan på det för bönderna, vilket kommer påverka matpriserna. Det kommer inte slå igenom så fort, effekten kommer komma längre fram.

LRF menar också att inflationen och de höjda räntorna har ätit upp det krisstöd som regeringen beslutade om i våras.

– Båda de två räntehöjningarna vi har sett nu under hösten påverkar jordbruket med en kostnadshöjning på 3,5 miljarder kronor på lite längre sikt. Det är lika mycket som det omfattande krisstöd som det beslutades om i våras, säger Palle Borgström.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 25 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera