Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Jag hörde ett resonemang fört mellan två 25-åringar som funderade på att köpa sin första bostad. Den ene förklarade för den andra att det nu var köpläge för att när räntan går tillbaka till normal nivå så kommer de att få en kraftig värdeökning och därmed göra en bra affär. Om man idag är 25 år var man cirka 12 år när inflationen efter 90-talets kris ”peakade” på drygt tre procent och räntan låg på sex till sju procent. Knappast något de brydde sig om i den åldern. Under hela deras vuxna ålder har kostnaden för att låna pengar varit historiskt låg. När jag var 25 år var räntan över 15 procent. Det var förvisso en annan tid och andra förutsättningar men referensramen blir en annan och följaktligen också grunden för att fatta beslut.

På 50-talet var kostnaden för livsmedel cirka en tredjedel av hushållens konsumtionsutgifter. Idag är det knappt 13 procent och under tidigt 90-tal var det drygt 14 procent. Vad du upplevt och hur du värdesatt livsmedel i förhållande till andra utgifter i hushållet kommer att spela roll för dina val nu och i framtiden. Återigen kan man fundera på vad som är normalt och vilka olika referensramar vi har och hur de påverkar beteende och åsikter.

Vad är det normala sättet att skaffa information? När jag söker på nätet använder jag Google. Det heter ju till och med att googla. Tillhör du generation Z och är född under perioden slutet av 90-talet till början av 00-talet börjar Google kännas lite omodernt. Under hösten har vi kunnat läsa om att TikTok är den nya sökmotorn för generation Z. En kort video ger snabbare svar än om man måste läsa en text och dessutom ges fler intryck. Några som tagit fasta på detta är Från Sverige. Under november inleder de ett samarbete med Filip Poon, matinfluencer med 200 000 följare på TikTok. Smart sätt att sprida kunskap till ungdomar om innebörden av svenskmärkningen på varor och inspiration hur de kan användas i asiatiska maträtter. Gilla.

Vad är då normalt? Om jag googlar så blir det inte lättare, för då får jag läsa om ”det nya normala”…

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades tisdag den 29 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste