Investerar i digital plattform för att sänka klimatavtrycket

Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF), Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus investerar tillsammans i en digital plattform. Målet är att sänka klimatavtrycket i livsmedelskedjan.

Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF), Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus står tillsammans för 20 procent av svensk spannmålshandel. Nu saminvesterar de i en ny plattform för att kunna minska klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen, och öka intäkterna för odlare som gör gröna val. Från vänster: Karl Delin, Erik Wildt-Persson & Jörgen Karlsson. Foto: Joel Glemne, Improvin’.

Plattformen som de tre kooperativen investerat i har utvecklats av techbolaget Improvin’, och beräknar klimatpåverkan i den egna värdekedjan ända ner på fältnivå. Förhoppningen är att man med investeringen i plattformen ska kunna minska utsläpp med 605 000 ton CO2e samt öka intäkterna för odlarna.

Enligt de tre aktörerna är det produktionen ute hos lantbrukaren som står för största delen av klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen, men att det hittills varit svårt att spåra vad som görs för att minska klimatpåverkan på gårdsnivå vilket i sin tur gör det svårt att finansiellt stötta odlare som gör förbättringsåtgärder. Lösningen på det här problemet ser man i plattformen från Improvin’, då den med hjälp av AI, avancerad satellitteknologi och algoritmer beräknar just klimatpåverkan.

– Improvin’s plattform kommer att revolutionera möjligheten att samla in och sammanställa klimatavtrycket från våra odlare på gårdsnivå. Äntligen får vi tillgång till ett system som både kommer förenkla och skapa mervärde i hela kedjan från primärproducent till slutkonsument, säger Jörgen Karlsson, vd på Vallberga Lantmän, i ett pressmeddelande.

Detta innebär att lantbrukskooperativens kunder, primärt konsumentvarumärken, slipper använda schablontal och nu kan få full kännedom om sina utsläpp och premiera gröna val på gårdsnivå.

– Det här kommer att skapa nya intäkter för våra odlare. Systemet gör det möjligt att få betalt för miljöförbättrande åtgärder på gårdarna på ett helt nytt sätt, säger Karl Delin, vd på Varaslättens Lagerhus.

Avtalet är enligt aktörerna en mångårig satsning som kommer att utvecklas allt eftersom krav från odlare, kunder och samhället förändras.

– Med hjälp av informationen i plattformen kan vi hjälpa industrin att ställa om sin förbrukning till mer hållbara odlingssystem, samtidigt som vi möjliggör för våra odlare att på ett enkelt och lönsamt sätta vara med och driva förbättringar för kommande generationer av lantbrukare, avslutar Erik Wildt-Persson, vd på KLF.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste