Lantmännen: priser i skörd 2022

Lantmännens priser för konventionell spannmål i pool 1 2022 ligger 17-75 procent högre än föregående år med rågen som en stor vinnare. Även den ekologiska spannmålen noterar högre noteringar med mellan 17-74 procent.

Lantmännens priser för konventionell spannmål i pool 1 2022 ligger 17-75 procent högre än föregående år.
Foto: Carolina Wahlberg

Lantmännen presenterar årets spannmålspriser för leverans i skördeperioden, pool 1, och

konstaterar i ett brev till sina leverantörer att man i år återigen på en historiskt hög prisnivå. Prisnivån på poolpriserna är ett resultat av hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med försäljning och prissäkring av spannmål under perioden, som sträcker sig mellan april och november.

Större skörd med god kvalitet

Skörd 2022 blev enligt Jordbruksverket 5,8 miljoner ton spannmål. En produktione som ligger 16 procent över skörden 2021 och 10 procent högre än femårssnittet.

Skörden av raps och rybs bblev 413 500 ton, och är därmed 20 procent större än förra årets totalskörd och 25 procent över femårssnittet.

Den totala skörden av ärter blev 88 800 ton, vilket är 59 procent mer än fjolårsresultatet och 35 procent mer än femårsgenomsnittet.

Lantmännen beskriver årets svenska spannmålsskörd som intensiv, där torrt skördeväder och låga vattenhalter gjorde att stora volymer tröskades på kort tid. Kvaliteten var överlag bra, med undantag för låga proteinhalter i maltkorn samt mjöldryga i råg, och avkastningen har på flera håll legat över det normala. Delar av landet drabbades hårt av försommartorka vilket resulterade i lägre avkastningsnivåer.

Krigets skugga styr marknaden

Under året är det inte skördeutfallet som varit det stora samtalsämnet, utan den extremt volatila marknaden, konstaterar Lantmännen i sinkommentar.

Krigsutbrottet i februari, med stängda hamnar, hindrade spannmålsflöden och hot om spannmålsbrist i världen, drev upp priserna till rekordnivåer under försommaren.

Som mest var vetepriset på MATIF:s septembertermin uppe på 444 euro/ton i maj månad. Under sommaren och hösten föll priserna tillbaka över 100 euro/ton som ett direkt resultat av överenskommelsen som möjliggjorde en återupptagen spannmålsexport från Svarta havet.

Hösten har fortsatt präglats av stor volatilitet, där politiska utspel haft direkt och stor påverkan på marknaden samtidigt som den höga prisnivån minskade efterfrågan på spannmål i världen.

Minskad marknad för eko

Det pågår ett skifte på den ekologiska marknaden där både produktion och efterfrågan minskar, skriver Lantmännen.

En hög prisnivå har gjort att efterfrågan har minskat och liten prisskillnad under de senaste åren har gjort det mindre attraktivt att producera ekologisk spannmål. Nu påverkar också en svagare ekonomi konsumentefterfrågan på ekologiska produkter.

Efterfrågan minskar framför allt på foderkvalitet vilket ökar skillnaden mellan den kvalitet som efterfrågas till foder och den kvalitet som efterfrågas till humananvändning.

Dåligt kvarnvete konkurrerar med majs

Överlag låga proteinhalter i Östersjöområdet resulterat i stor prisskillnad mellan kvarnvete med bättre proteinhalter och kvarnvete med lägre proteinhalter. En del kvarnvete har gått som fodervete. Och fodervetet har fått en ökande konkurrens från ukrainsk majs.

Exporten av vete från EU var urstark under inledningen av skördeåret men takten har avtagit betydligt efterhand som konkurrensen från Svarta havet ökat.

Höga rymdvikter i svenska skörden har tidvis varit intressant för handlare i Baltikum som använt svensk vete för att blanda upp den egna skörden med lägre rymdvikter så att de kan uppfylla försäljningar de gjorde innan skörd.

Minskad foderförbrukning

EU har fått en bra maltkornsskörd med något låga proteinhalter. Den totala tillgången på maltkorn i EU är därför god samtidigt som exporten har gått trögt.

Efterfrågan på foderkorn från tredje land har varit svag under hela skördeåret. Även om det förbrukas en del foderkorn i EU så har lägre total spannmålsförbrukning till foder och import av majs från Ukraina gjort att den totala efterfrågan på foderkorn minskat. Förbrukningen av spannmål till foder har minskat som en följd av svagare ekonomisk konjunktur, skriver Lantmännen.

Havrekvarnarna går inte för fullt

Grynhavre har haft god avkastning och bra kvalitet i både Sverige och Finland. Samtidigt har USA ett lägre importbehov i år.

Grynhavreindustrin i EU har ökat sin kapacitet de senaste åren men kapaciteten är inte belagd. Och en stor del av kvarnarnas behov hade tecknats före skörd.

 

 

Skåne

kr/100 kg  2022 2021 2020 Förändring 22/21
Kvarnvete Julius 322 215 163 + 50 %
Fodervete    300 200 158 + 50 %
Maltkorn Planet 360 240 155 + 50 %
Foderkorn 290 190 136 + 53 %
Grynhavre 330 220 160 + 50 %
Foderhavre 270 180 124 + 50 %
Raps  700 600 380 + 17 %

 

Väst         

kr/100 kg 2022 2021 2020 Förändring 22/21
Kvarnvete 317 210 163 + 51 %
Fodervete   300 198 158 + 52 %
Maltkorn Planet 358 238 153 + 50 %
Foderkorn 290 190 136 + 53 %
Grynhavre  328 218 158 + 50 %
Foderhavre 270 180 122 + 50 %
Raps  700 600 380 + 17 %
Kvarnråg 305 174 130 + 75%

 

Öst   

kr/100 kg 2022 2021 2020 Förändring 22/21
Kvarnvete Julius 322 213 163 + 51 %
Fodervete 303 200 158 + 52 %
Maltkorn Planet 360 238 155 + 51 %
Foderkorn 293 190 136 + 54 %
Grynhavre  330 220 160 + 50 %
Foderhavre 270 180 124 + 50 %
Raps  700 600 380 + 17 %
Kvarnråg     303 174 130 + 74 %

 

Norr Mälaren

kr/100 kg 2022 2021 2020 Förändring 22/21
Kvarnvete 316 209 158 + 51 %
Fodervete   298 195 155 + 53 %
Maltkorn Planet 356 236 151 + 51 %
Foderkorn 290 188 134 + 54 %
Grynhavre  326 216 156 + 51 %
Foderhavre 270 180 124 + 50 %
Raps  700 600 380 + 17 %
Kvarnråg 305 174 128 + 75 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2022, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

Ekologisk spannmål/KRAV

kr/100 kg 2022 2021 2020 Förändring 22/21
Kvarnvete 420 300 240 + 40 %
Fodervete 390 250 180 + 56 %
Maltkorn 460 280 250 + 64 %
Foderkorn 340 240 170 + 41 %
Grynhavre  370 240 250 + 54 %
Foderhavre 310 210 160 + 48 %
Råg     320 184 130 + 74 %
Åkerböna 620 530 365 + 17 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2022, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

Erik Brink

Artikeln publicerades tisdag den 13 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera