feb
1
2023

Fusarium, mjöldrygor, ergotalkaloider i Europa och Sverige

Hur förbereder vi oss i förädlingskedjan? 

Agrovästs nätverk för odling och kvalitet bjuder in till en seminariedag med olika utmaningar såsom att undvika mykotoxiner i den europeiska och svenska näringskedjan för spannmål, mykotoxinsituationen i Storbritannien och i Tyskland samt hur man hanterar de nya EU-gränsvärdena för ergotalkaloider. Vi får även lyssna till utmaningen med varmare lagermiljöer och hur falltal kan vara ett sätt att kontrollera lagringsstabilbitet av maltkorn. En del av presentationerna kommer att hållas på engelska.

Plats: SLU Smedjan i Skara

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är företagare inom lantbruksföretag, odling, förädlingsindustri eller rådgivare. Seminariet är ett samarrangemang mellan Agroväst och Gröna Möten.

Anmäl dig i via www.gronamoten.se senast 26 januari. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera