Högre gränsvärden kan bli tillåtet vid kris

Regeringen föreslår nu att Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om tillfälliga undantag från EU:s gemensamt fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel. Syftet är att säkerställa landets livsmedelsförsörjning.

– Om det inte går att försörja Sverige vid en allvarlig händelse eller kris kan det finnas behov av att importera från länder som har andra regler för bekämpningsmedel än vad vi har, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, om regeringens beslut. Foto: Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det är Livsmedelsverket som i en hemställan till regeringen begärt att få meddela föreskrifter i enlighet med artikel 18.4 i EU-förordning 396/2005, som reglerar unionsgemensamma gränsvärden för bekämpningsmedelsrester. Enligt artikeln får en medlemsstat under särskilda omständigheter tillfälligt godkänna att behandlade livsmedel som inte uppfyller förordningens krav får säljas på marknaden. Dock får de tillfälliga gränsvärdena inte innebära oacceptabla risker för konsumenterna, och landet måste bland annat informera EU-kommissionen och resterande medlemsstater när ett sådant beslut fattas.

Regeringen skriver att det är Rysslands invasion av Ukraina som aktualiserat frågan, och man lyfter att vissa länder har behövt ersättningsimport av livsmedel från tredje länder som tillämpar annan jordbrukspraxis för bekämpningsmedelsanvändning, vilket resulterar i andra resthalter i livsmedlen.

Bakgrunden till förslaget är enligt regeringen att det exempelvis vid allvarliga störningar i försörjningskedjorna kan finnas behov av ersättningsimport från tredje länder som tillämpar en annan jordbrukspraxis än EU.

– Om det inte går att försörja Sverige vid en allvarlig händelse eller kris kan det finnas behov av att importera från länder som har andra regler för bekämpningsmedel än vad vi har. Därför får Livsmedelsverket befogenhet att snabbt kunna meddela föreskrifter som innebär att det tillfälligt och under särskilda omständigheter går att importera livsmedel med högre halter av bekämpningsmedelsrester än de gränsvärden som EU har fastställt. Förutsatt att de inte innebär en oacceptabel risk, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera