Ekologiska Lantbrukarna: Våga gå i bräschen för ett svenskt lantbruk

Efter regeringens förslag att det vid en kris tillfälligt skulle kunna bli tillåtet att sälja livsmedel med högre gränsvärden vad gäller rester av bekämpningsmedel regerar Ekologiska Lantbrukarna. I ett öppet brev skriver de ”Istället för tillfälliga undantag så borde regeringen lägga fokus på att skapa bättre förutsättningar för oss lantbrukare att producera mat”.

Erika Olsson är ordförande för Ekologiska Lantbrukarna. Foto: Ekologiska Lantbrukarna

Det var under onsdagen den 18 januari som regeringen kom med den nya förslaget, vilket Jordbruksaktuellt rapporterat om. Men Ekologiska Lantbrukarna är kritiska till beskedet, och i ett öppet brev till regeringen, som är undertecknat av ordförande Erika Olsson, skriver de:

”För att tala klarspråk så innebär “annan jordbrukspraxis” att man använder mycket farliga kemikalier, i stora mängder. Att tillåta försäljning av dessa matvaror innebär inte bara en ökad risk för alla medborgare, utan det skickar också en mycket viktig signal till oss svenska lantbrukare: Regeringen har inte förtroende för att vi ska klara av att producera mat i händelse av kris och krig."

Ekologiska Lantbrukarna menar också att detta är negativt ur ett beredskapsperspektiv, då Sverige i händelse av en upptrappad konflikt måste kunna producera mat själva och inte förlita oss på import.

”Istället för tillfälliga undantag så borde Regeringen lägga fokus på att skapa bättre förutsättningar för oss lantbrukare att producera mat. Det innebär allt från träffsäkra ersättningar som gör det mer lönsamt att bedriva lantbruk i alla delar av landet, till rådgivning om hur man kan bli bättre på att odla utan importerade insatsvaror som konstgödsel. Mer biogas, mer lokalproducerat foder, fler slakterier och mer solenergi - det finns mycket vi kan göra för att öka Sveriges självförsörjande förmåga.”, skriver de i brevet.

Man lyfter också de ekologiska lantbrukarnas resa mot att bli mer självförsörjande.

”Den ekologiska gårdens kretslopp har ett helhetstänk om såväl växtnäringscirkulation och uthållighet. Precis detta behöver vi extra mycket av i orostider. Det ger även tillräckligt med god och näringsrik mat i stabilare tider.”

I brevet skickar man avslutningsvis med en uppmaning till landsbygdsminister Peter Kullgren:

”Våga gå i bräschen för ett svenskt lantbruk som kan producera mat utan importerade insatsvaror och därmed ett lantbruk som fungerar även i kristider. Vi vägrar gå hungriga och förgiftade för att ni inte har kunskap, ring oss! Vi tror vi kan hjälpa er ordentligt på traven.”

Läs hela brevet här.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera