mar
30
2023

Miljöanpassad dikesrensning

Träff om underhåll och åtgärder i vattenanläggningar

Vi lär oss mer om miljöanpassad dikesrensning och resonerar kring behov av rensning och orsaker till erosions- och sedimentationsproblem. Vilka förebyggande åtgärder kan göras, hur kan en underhållsplan se ut och hur kan underhållsbehoven minska? Genom att anpassa olika åtgärder till markavattningsföretagets/dikets tillstånd, vattendragets flöden och landskapets förhållanden kan rensningarna göras så miljöanpassade som möjligt. Vi börjar dagen inomhus och ger oss ut i fält efter lunch.

Plats: Pensionat Lundåkra i Kvibille

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är företagare, entreprenör, har dikesföretag eller är markägare. Seminariet är ett samarrangemang mellan LEVA Halland, Falkenbergs kommun, Hushållningssällskapet Halland och Agroväst Gröna Möten.

Anmäl dig i via www.gronamoten.se senast 23 mars. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta jennie.dannegren@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. 

Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera