Är du trött på brandkårsutryckningar och vill bli bättre på att få saker gjorda?

Att leda sig själv innebär att nå dit man vill på bästa möjliga sätt. Det handlar om att se, utveckla och dra nytta av dina inre resurser på bästa sätt. Resurser som vilja, kunskap, mod och förmåga att ta ansvar. Det här är lika betydelsefullt när vi leder oss själva genom livet, som när vi samarbetar eller leder andra. 

 

Folke Brinckmann och Elisabeth Andersson Brinckmann driver tillsammans ViljaLysa som erbjuder utvecklingstjänster för individer, företag, grupper och organisationer. Under 2023 kommer de att vara ett återkommande inslag i Jordbruksaktuellt. Foto: ViljaLysa

Ju mer du vet om dig själv, vem du är och vilka behov du har, ju tydligare ledare blir du för dig själv och andra. När vi förstår oss själva kan vi också förstå andra och bättre hantera olika situationer vi möter i vardagen.

Att leda sig själv utgår från olika delar:

  1. Motivation. Att identifiera vart du vill, formulera mål och ta reda på varför det är viktigt. 
  2. Planering. Att sätta upp tydliga delmål och göra en handlingsplan med prioriterade aktiviteter som för dig mot målet. Skapa förutsättningar som behövs, till exempel tid, pengar, personal och maskiner.
  3. Effektivitet. Att välja metod, det vill säga hur du ska nå målet på bästa sätt. Du behöver även hantera distraktioner och andra utmaningar som tar bort ditt fokus från att nå målet. 
Under våren kommer ViljaLysas artiklar varva mellan att fokusera på att ”Leda mig själv”, ”Leda andra” och ”Leda företaget”. Den här delen är skriven med fokus på att leda sig själv. 

Här är några råd för att leda sig själv bättre

  1. Slösa inte med din energi – börja med det viktigaste.Starta dagen med de viktigaste och oftast jobbiga uppgifterna som kräver mycket energi, till exempel ett svårt samtal du skjutit framför dig. Se också till att minska brandkårsutryckningarna genom planerade förebyggande åtgärder. Att förebygga är oftast mer tidsbesparande än att laga när något är trasigt. Avsätt även tid i kalendern för strategiska projekt, till exempel en gång per kvartal.
     
  2. Öka resultaten – genom återhämtning. Om du tar dig tid att ta korta pauser och koppla av ibland, så kan du öka både farten och resultaten. Bara något så enkelt som att ta en paus på 60 sekunder, där du blundar och tar några djupa andetag, hjälper dig att återfå fokus och energi. Att göra det några gånger om dagen tar inte lång tid, men ger dig värdefull återhämtning.
     
  3. Undvik distraktioner – sätt gränser. Studier visar att störande moment som till exempel notiser i mobilen och oanmälda besök äter upp så mycket som två timmar av varje arbetsdag! Det resulterar i att vi blir splittrade, tappar fokus och hoppar från den ena uppgiften till den andra utan att egentligen slutföra något. 

 

Ett av de mest effektfulla verktygen är att sätta gränser och arbeta mer i block. Det kan innebära att jag stänger av notiser i mobilen och bestämmer att jag bara tar emot besök på tisdagar. 

 

Folke Brinckmann
Elisabeth Andersson Brinckmann

ViljaLysa

Artikeln publicerades tisdag den 24 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera