Ytterligare försenad återstart för reaktor 4 på Ringhals

Det var tidigare sagt att reaktorn skulle startas 23 februari. Nu skjuts återstarten av reaktor 4 på kärnkraftverket Ringhals fram med ytterligare en månad till 19 mars. 

Ringhals 4 stängdes av i mitten av augusti 2022 för årligt underhåll och byte av bränsle. Men vid ett test inför att reaktorn skulle startas upp igen tryckskadades behållaren. Då beräknades reparationen ta tre månader, och därefter skulle reaktorn startas upp. Återstarten har skjutits upp ett flertal gånger och den nya prognosen säger att reaktor 4 ska vara igång 19 mars. Foto: Annika Örnborg/Ringhals

Till följd av skador på en tryckhållare stängdes reaktor 4 ned för underhåll förra året. I december framkom det att stoppet på Ringhals 4 förlängdes med tre veckor, skriver SVT nyheter.  

–Vi har arbetsmoment som inte är utförda tidigare och nu har vi kommit in i en sekvens där vi har påbörjat de momenten och vi ser att varje delmoment tar längre tid än vi först hade uppskattat, säger Björn Linde, vd för Ringhals angående vad fördröjningen berodde på, till SVT nyheter.  

När Björn får frågan om vilka konsekvenser det kan medföra att elproduktionen står still på Ringhals 4 svarar han att det inte är hans sak att uttala sig om konsekvenserna.  

–Det är klart att det inte är positivt och inte i februari månad när det normalt sett är kallt. Men jag har ingen exakt insyn i hur det blir i februari 2023. Det får framtiden utvisa, säger Björn.  

Hur stor är risken för ytterligare fördröjningar? 

–Planen som vi har lagt nu tror vi på. Det är omöjligt att säga att det blir så, men vi har en väl genomarbetad plan och den säger att till 23 februari kommer vi att kunna producera. 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste