Fågelinfluensa upptäckt hos tamfåglar

Säsongens första fall av fågelinfluensa har bekräftats i en tamfågelbesättning i Skaraborg. Jordbruksverket och SVA uppmanar alla fågelägare att fortsätta vara uppmärksamma och vidta försiktighetsåtgärder.

En besättning med hobbyhöns i Skaraborg har drabbats av fågelinfluensa. Arkivbild: Mostphotos

De smittade djuren fanns hos en person med hobbyhöns. De flesta djuren dog av smittan och resterande djur har avlivats enligt Jordbruksverket.

– Att fågelinfluensa nu upptäckts på tamfågel i Sverige är inte oväntat. De senaste säsongerna har varit mycket svåra med rekordhöga antal fågelinfluensafall på tama fjäderfän i Europa och även i Sverige. Det är extra viktigt att man som djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker sina hygienrutiner och beaktar de regler som gäller i högriskområdena, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Marie Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA, har säsongen för fågelinfluensa hittills varit lugnare än förväntat.

– Men vi ser en liten ökning bland vilda fåglar och att virus förekommer bland vilda fåglar i stora delar i högriskområdet, och nu alltså även det första fallet på tamfjäderfä, säger Maria Nöremark.

Fågelinfluensa finns i många varianter och förekommer naturligt bland vilda fåglar. Under de senaste åren har man dock sett varianter som varit mycket smittsamma och lett till stor dödlighet. Hos fåglarna i Skaraborg var det den högpatgogena varianten H5N1 som var orsaken, vilket är en variant som har cirkulerat i Europa och Sverige sedan 2020.

– För att vi ska få bra underlag för att kunna bedöma risken för fågelinfluensa i olika regioner uppmanar vi att allmänheten rapporterar fynd av sjuka eller döda fåglar på rapporteravilt.sva.se, säger Maria Nöremark.

Enligt Jordbruksverket har man även sett enstaka fall hos människor, men Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) gör bedömningen att risken för smitta mellan fågel och människa är låg. Man skriver också att tidigare varianter, som cirkulerat runt 2006-2007, var mer smittsamma till människor.

Allmänna tips för att minska risken för fågelinfluensa

Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.

Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.

Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.

Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.

Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.

Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.

Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.

Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.

Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Källa: Jordbruksverket

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste