Stort biogasprojekt på norra Öland

FALK Biogas AB består av 50 lantbrukare som har gått samman i ett projekt om att tillsammans driva en biogasanläggning som ska tillverka fordonsgas. I mitten av december stod det klart att finansieringen var löst.

 

FALK Biogas AB hoppas snart få sätta spaden i marken till en ny gemensam biogasanläggning på Öland. Från vänster Gleen Andersson, styrelseledamot FALK Biogas AB, Bengt Johansson, styrelseledamot FALK Biogas AB, Viktor Eriksson, styrelseledamot FALK Biogas AB, Stefan Halldorf, konsult, Tommy Petersson, styrelseledamot FALK Biogas AB, Stig Bertilsson, styrelseordförande FALK Biogas AB och Benny Wennberg, projektledare. Foto: Privat

I somras, strax före midsommar, lämnade Klimatklivet besked att FALK Biogas AB skulle få maxstödet om de kunde ordna med egenfinansieringen. 

– Projektet går på 235 miljoner och då skulle vi bönder finansiera 16 450 000 kronor. Om vi kunde visa det till den 15 december 2022 så skulle vi bli godkända. Och det har vi gjort! Säger Stig Bertilsson, som är mjölkbonde på Alböke gård, ordförande FALK Biogas och en av dem som varit med sedan starten. 

Bidraget från Klimatklivet är på 65 procent, cirka 152 miljoner kronor. 

– Det har aldrig hänt på norra Öland att vi fått så mycket pengar av staten, säger Stig och fortsätter:

– Stödet har varit en förutsättning för bygget. Samhället tror på det här. Man har ju sagt att vi måste minska utsläppen och då har samhället sagt att de ska hjälpa till. 

Hur kom ni på idén att ni ville bygga en gemensam biogasanläggning?

– 2015 skulle kollektivtrafiken i Kalmar Län göra en ny upphandling kring miljövänligt bränsle till bussarna. Man hade identifierat att det fanns mycket djur i vårt område. Det hölls ett möte för man ville få i gång biogasproduktion till kollektivtrafiken. Det var upprinnelsen kan man säga, berättar Stig. 

20 lantbrukare gick samman och bildade FALK Biogas AB, där Stig blev ordförande. 

– Vi hade gjort en del inventeringar även innan och visste att det fanns mycket möjligheter i det här området. Med de stora djurbesättningarna som finns här. 

Men det skulle visa sig att Länstrafiken inte behövde den mängden som hade utlyst. Så det blev inget av projektet just då. Men Stig berättar att även om projektet har legat på vänt i några år har man fortsatt att jobba för att det ska bli verklighet.

För två år sedan fick man så kontakt med ett nederländskt företag som heter Orange gas, som ville etablera sig i Sverige.  

–  Men de hade ingen produktion till sina mackar, så då blev vi sammanförda med dem och projektet fick en nytändning. Plötsligt hade vi en presumtiv kund. Nu har vi tecknat ett avtal med dem, så de ska avsätta gasen vi producerar på marknaden. 
 

Kunden till fordonsgasen som ska produceras i den nya biogasanläggningen är Orange gas som ska etablera sig med biogasmackar i Sverige. I dag har de bland annat en mack i Färjestaden på Öland. Foto: Orange gas

Få klartecken

Arbetet är nu i full gång med att försöka rita upp en anläggning. Det finns en projektgrupp som består av fem lantbrukare från styrelsen. 

– Vi lägger ner mycket tid och kraft i projektet. Och nu har vi också anställt en projektledare, säger Stig. 

Gänget har varit på studieresor i bland annat Danmark, som enligt Stig ligger före Sverige när det kommer till den här typen av anläggningar. 

Nu handlar det mycket om myndighetshantering för att få klartecken att sätta spaden i marken. Anläggningen är planerad att ligga på en plats i Alböke, i Borgholms kommun på norra Öland. Man har bland annat haft samråd med närboende för att informera och komma överens om bygget.

Stig Bertilsson är styrelseordförande för FALK Biogas AB. Foto: Privat

Tydlig deadline

Planen är att 50 gårdar ska leverera en volym på ungefär 200 000 ton substrat om året. Området runt den kommande biogasanläggningen är bland de kotätaste i Sverige, så det kommer bli en mix av flytgödsel och gödsel från djupströbäddar. 

Projektet har en tydlig sista deadline. 

– Klimatklivet har sagt att vi ska ha det färdigt ”up and running” senast den 31 december 2024. Det har vi som krav för att få pengarna. Så i bästa fall ska vi sätta spaden i marken under andra halvåret 2023. 

Fördelar med att ni är många gårdar i projektet?

– Grunden är att vi kan få fram mer gas, i och med att vi kan jobba i större skala. Dels har vi personalresurserna i en större anläggning och dels har vi förmodligen lite mer resurser i form av kunskap och kompetens.

Utmaningar med många gårdar?

– Det blir många transporter. Men vi har sagt att vi ska pumpa till och från anläggningen eftersom gårdarna ligger så nära varandra. Vi ska gräva ner tre mils ledning - en mil åt norr, en mil åt söder och en mil åt öster. 

Vad tror du om framtiden för biogasen?

– Vi måste tro på det nu när vi satsar på det! Det är väldigt miljövänligt och man har ju kört bussar på biogas länge i storstäderna. Det har fungerat väl och det finns all anledning att utveckla det även till att köra en del av våra traktorer på biogas. Så vi hoppas att detta ska funka. Vi köper ju rätt mycket dieselolja i dag, så kan vi byta en del av det mot biogas så vore det väl bra.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 29 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste