mar
15
2023

Träff på gård om inomgårdsmekanisering och foderberedning

Vi träffas tillsammans med Växa inom Greppa näringen för att titta på och diskutera foderhanteringen.

Träffen har fokus på hur foderhantering och olika utfodringskedjor påverkar foderspill och optimering av foderstaten. Vi kommer göra en gårdsvandring där vi tittar på bandfoderfördelaren och de åtgärder gården genomfört för att spara på energi. Efter lunch berättar Emelie Uggla, produktionsrådgivare och Karin Andersson, byggrådgivare vad du kan göra för att minska foderspill och optimera foderstaten. På träffen håller vi till i Viby utanför Björnlunda hos Tomas Ånestrand samt på Wattransborg. 

När: 15/3 2023 kl 10:00-14:00 , kaffe serveras från 9.30

 

Var: Viby, Björnlunda

Program: 10:00- 10:15 Välkommen, presentation av gården

10:15- 12:00 Gårdsvandring med fokus foderberedning

12:00- 12:40 Lunch till självkostnadspris på Björnlunda Bistro

12:40- 14:00 (ca) Föreläsning med diskussioner kring olika foderkedjor. Foderspill i fält och lager. Hur minimera foderspill i foderberedning och utfodring. Anpassade foderstater för olika djurkategorier; bäst för både djur, plånbok och miljö.

Anmälan: 9 mars på länsstyrelsen i Södermanlands webbplats https://www.lansstyrelsen.se/5.40ce9dd0186311b35343286.html

Frågor: Malin Nilsson 010-223 43 64

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera