mar
29
2023

Ekonomi och ägande för kvinnor

Generationsskifte och relationer. 

Många utav oss med kopplingar till de gröna näringarna har funderingar när det gäller ägande av företag och fastigheter, generationsskifte, giftermål m.m. Vi vill börja prata om dessa saker och hoppas kunna ge svar på en del frågor under kvällen, till exempel:

- Vad är viktigt för en långsiktigt god ekonomi?

- Vad ska man tänka på som sambopart under/efter ett generationsskifte?

- Vad finns det för praktiska lösningar förutom att gifta sig?

- Om man gifter sig, vad ska man ändå se till att tänka på?

- Hur mycket påverkar det egentligen att vara hemma med barn, jobba deltid m.m.?

- Om man som par väljer att den ena parten ska vara hemma mer och ta större ansvar för barn, hur ser man till att parten som är hemma inte halkar efter för mycket ekonomiskt?

Jenny Nilsson, jurist på Ludvig & Co deltar under kvällen. Hon är specialiserad på familjerätt, generationsskifte och allmän fastighetsrätt. Kvällen riktar främst sig till den som står bredvid en nuvarande eller blivande jord- och skogsföretagare, men alla är såklart välkomna!

När: 29 mars 18.00-21.00

Var: Munkagårdsgymnasiet i Tvååker

Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarrangemang mellan Munkagårdsgymnasiet och Agroväst Gröna Möten. I

nför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan.

Vid frågor kontakta jennie.dannegren@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast 23 mars.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades måndag den 27 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera