Fågelinfluensa på avelsanläggning

Enligt provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har fågelinfluensa konstaterats på en gård i Kävlinge kommun, Skåne.

Fågelinfluensa har upptäckts på en gård i Skåne. Arkivfoto: Carolina Wahlberg

– Detta är det första fallet med fågelinfluensa på en kommersiell anläggning den här säsongen. Det har hittills varit en relativt lugn säsong för Sveriges del, men faran är inte över. Nu när flyttfåglarna kommer tillbaka är det extra viktigt att man är fortsatt noggrann med sina hygienrutiner för att undvika att få in smittan till sina djur, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Den berörda gården på vilken man föder upp föräldradjur, har spärrats av. Det betyder att inga djur eller djurprodukter får lämna anläggningen utan tillstånd från Jordbruksverket. På anläggningen fanns drygt 22 000 djur, vilka nu kommer att avlivas och byggnaderna ska saneras.

Vilda fåglar

Man misstänker att smittan kommit in i anläggningen genom spridning från vilda fåglar. Men smittspårning pågår.

Jordbruksverket har även upprättat restriktionsområden i ett område på 3 respektive 10 kilometer runt gården. I dessa områden gäller särskilda restriktioner. Läs mer.

Viruset som smittat djuren är högpatogen N5N1, en variant som funnits i Europa och Sverige sedan 2020. Jordbruksverket skriver att trots att det finns enstaka rapporter om fall hos människor gör Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) bedömningen att risken för smitta till människa är generellt låg.

Högriskområden i söder

För att skydda svenska fågelbesättningar finns det sedan 10 november beslut från Jordbruksverket om högriskområden i södra Sverige. Det innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus.

Läs mer: Nya åtgärder införs mot fågelinfluensa

En utökad övervakning av hälsoläget för att man som djurhållare tidigt ska upptäcka misstänkta fall är viktigt nu.

– Även om fågelinfluensasituationen i Sverige varit mer gynnsam under säsongen 2022–2023 än under föregående säsonger är situationen i Europa och globalt fortsatt mycket problematisk. I Europa har antalet fall hos vilda fåglar ökat under de senaste månaderna, och skrattmåsar har varit särskilt drabbade. SVA bedömer därför att det under de kommande veckorna föreligger en risk för ökad smittspridning i samband med vårflytten, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Rapportera avvikelser

Som djurägare är det viktigt att vara uppmärksam och ta kontakt med veterinär om man ser ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller ser nedsatt allmäntillstånd.

Jordbruksverket och SVA uppmuntrar även allmänheten att rapportera in fynd av död vilda fåglar till SVA, via rapporteravilt.sva.se För att man bättre ska se om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

Läs mer: Jordbruksverkets information om fågelinfluensan samt kartor över restriktionsområden och högriskområden. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera