apr
20
2023

Dialogmöte kring planering av resursen jordbruksmark

Välkommen till en förmiddag med fokus på optimal användning av den ändliga resursen jordbruksmark.

Målet med dagen är att diskutera hur vi kan ta fram bättre riktlinjer vid beslut om markexploatering, kopplat till att vi både skall genomföra livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk och östgötsk produktion av mat, och samtidigt svara upp mot det ökade behovet av byggbar mark när våra städer växer.

När: 20 april 08.30-13.00

Var: Vreta Kluster, Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster

Mer info och anmälan: Senast 13 april via https://ui.ungpd.com/Events/bbf88715-74fb-414b-87ab-dde5562ea5c0

Kontaktperson: Helene Oscarsson, helene.oscarsson@vretakluster.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera