”Det har varit ett jättemärkligt år”

Idag den 26 maj, håller Sveriges Spannmålsodlarförening (SpmO) sin riksstämma i Stockholm. Och enligt Johan Karlzén, föreningens ordförande är stämman en viktig mötesplats.

Det finns många viktiga frågor som berör spannmålsodlarna just nu. Framför allt hur omvärldsläget påverkat både priset på insatsmedel och avkastningen på årets skörd. Stämman ger ett bra tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter, enligt Johan Karlzén, ordförande Sveriges Spannmålsodlarförening. Foto: Stefan Ljungdahl

– Stämman bygger mycket på att vi medlemmar får tillfälle att mingla och träffa varandra, vilket också gör att vi kan utbyta erfarenheter mellan oss. Det är inte alltid vi får möjlighet till det. Men det är viktigt, säger han och berättar att det även kommer finnas många utställare på plats.

Det finns många viktiga frågor som berör spannmålsodlarna just nu. Framför allt hur omvärldsläget påverkat både priset på insatsmedel och avkastningen på årets skörd.

– Det har varit ett jättemärkligt år. Ingen nu levande människa skulle väl tro att man skulle behöva betala så höga priser på insatsmedel. Inte heller trodde väl någon på de höga avräkningspriserna som vi haft, säger Johan och menar på att den risknivå som de höga priserna skapar  är på gränsen till obehaglig att hantera.

– Jobbar man med naturen som vi gör så kan man inte bestämma sig för hur utfallet ska bli. Och blir det då dåligt och man har lagt ner så mycket pengar som det rör sig om nu, så får det också väldigt tråkiga följder. Även om det blir ett bra år så har man ändå lagt ner väldigt mycket pengar och ännu har ingen blivit fet av en hög omsättning.

Märkligt prisras

Men nu har spannmålspriserna fallit väldigt mycket, vilket Johan tycker är märkligt.

– Det har ju inte kommit några direkt positiva nyheter sedan kriget bröt ut. Det känns ju som att anledningen till de höga spannmålspriserna i fjol finns kvar, men det har blivit en vardag. Det tycker jag är lite skrämmande.

Fokus har i stället hamnat på priset på maten, men anledningen till kostnadsökningen har blivit bortglömd, men borde framgå tydligare, konstaterar Johan.

– De som spekulerar i börserna och som analyserar världsmarknaden, exempelvis USDA, som håller koll på lagernivåerna. Att de bara kan bortse från den nuvarande situationen är märkligt, vi har förlorat en viktig spelare på marknaden i Ukraina, och att då mena på att detta inte har någon påverkan är högst förvånande, säger han och fortsätter:

– Någonstans pratar man inte riktigt om vad detta kommer att innebära på ett års sikt eller fem års sikt. Och då hamnar vi producenter i en situation där vårt pris, egentligen inte har med verkligheten att göra, utan snarare en ren spekulation som på något märkligt sätt frikopplat spannmålspriset från verkligheten. Detta fenomen kommer att sänka produktionen ytterligare vilket i sin tur skapar en större risk för underskott. Man får hoppas att analytikerna i framtiden kan titta lite längre fram i spåkulan, för att som nu spekulera med världens matförsörjning kan bli ett dyrt experiment .

Enligt Johan får detta stora följder för de som bedriver lantbruk, när priserna fluktuerar på det här viset.  Det blir svårt att hänga med i svängarna, och osäkerheten riskerar att påverka produktionen negativt

Landsbygdsministern besöker stämman

– Peter Kullgren kommer prata för oss en stund och vi kommer även få möjlighet att ställa frågor, vi tycker det är hedrande att stadsrådet tar sig tid att besöka vår riksstämma och hoppas att vi kan få tillfälle att informera honom om det svenska produktionsjordbrukets situation.   säger Johan.

Slutar sina uppdrag

Kristina Forsberg som har blivit ordförande i Oljeväxtodlarna kommer att sluta i styrelsen och även Rikard Larsson som är ordföranden för Östra Götalandsregionen kommer att sluta sitt uppdrag. Petter Öhman och Axel Ektander är på förslag att ersätta Rikard och Kristina, men det upp till årsmötet att avgöra.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera