aug
11
2023

Mångfald i åkerlandskapet – temadag

Välkommen till en temadag om mångfald i åkerlandskapet på Naturbruksskolan Sötåsen.

Under en temadag på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda kommer vi att prata om flera åtgärder för biologisk mångfald såsom våtmarker, miljöytor, insådda blomstrimmor, skyddszoner och lähäckar.

Var: Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda 

När: 11 augusti 13.00-16.00

Mer information och anmälan: Senast 1 augusti via https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2023-08-11-mangfald-i-akerlandskapet---temadag.html

Kontaktperson: Karin Jarl, 010-224 56 51

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera