Agroteknikerna på studieresa i England

Den första helgen i maj åkte Agroteknikerna i avgångsklass AT21 till England på studieresa. Under två dagar besöktes olika gårdar i grevskapen Cheshire och Derbyshire.

 

Här är resegänget samlade på bild hos familjen Norbury som driver gården Dairy Farm, Mobberley Angus i Cheshire. Där finns en avelsbesättning med stambokförda Aberdeen Angus. Ian Norbury (till vänster) berättade om hur han kom hem till gården på heltid för tio år sedan efter att ha lämnat karriären som byggarbetare. Han hade tagit med sig lärdomar om stripbetessystem från alla mjölkproducenter han hade byggt mjölkningsanläggningar för. Han såg både fördelar och nackdelar med ett sådant system.  Det var först när han investerade i flyttbara vattentråg som han enligt sig själv blev en ”Grass growing addict” och började arbeta mycket med rotationsbete. Ian sköter det mesta på gården själv, men till stor hjälp har han också Jack Ancell (till höger). Foto: Ausrine Öhrström


Med utgångspunkt från Manchester besöktes mjölkgårdar med Jersey- och Holsteinbesättningar, en avelsgård med Aberdeen Angus avelsdjur samt några olika fårgårdar. Frågor om brittiskt lantbruk besvarades förutom av lantbrukarna själva också av Andrew Critchlow och Helen Wainwright på NFU (National Farmers Union) som fanns med under studiebesöken. Studieresan var en efterlängtat gemensam sista aktivitet efter två års intensiva studier. Den som lagt ner mycket tid på att organisera resan är Oskar Reineling. Enligt honom var alla gårdsbesöken intressanta men besöken på fårgårdarna tyckte han extra mycket om då han har ett stort fårintresse.

Oskar Reineling har ett stort fårintresse och är den som planerat hela resan. Efter examen kommer han att arbeta som arealkontrollant på länsstyrelsen i Västra Götaland.


Varför blev det just England?

– Vi tänkte att det skulle vara roligt att åka utomlands när vi hade fått finansiering till resan från Nötkreaturstiftelsen och våra andra sponsorer. Att det blev just Manchester var mest en logistisk fråga i och med att det var nära till Landvetter för oss och att det gick att flyga direkt därifrån. Och att det blev just norra England är för att det är mer ”djurland” där med kor och får, berättar Oskar Reineling.

Har det varit svårt att organisera resan?

– I början var det lite svårt att komma i gång, men jag fick bra hjälp på slutet. Jag har också fått stor hjälp av tjänstemännen på National Farmers Union som har fixat och hjälpt till att hitta gårdar att besöka.

Vad har varit höjdpunkten under resan?

– Höjdpunkten har varit alla gårdsbesöken. Alla gårdar vi besökt har haft speciella verksamheter med en lite egen twist.

Vad tar du med dig från resan?

– För mig som har ett stort fårintresse är Storbritannien ett självklart land att hämta inspiration och kunskap ifrån. Samtidigt som det finns många skillnader mellan våra två nationer finns det desto fler likheter. Britternas synsätt på bete som resurs och att produktionen först blir lönsam med låga utgifter är något som jag inte upplever som vanliga ”synsätt” bland svenska fårägare. Det var även intressant att höra om deras syn på brexit och de nationella stöden, och att de flesta var så pass positiva till att dessa skulle fasas ut till 2027.

Hur känns det att snart ta examen och vad ska du göra sen?

– Det känns lite vemodigt att lämna alla människor man har tillbringat mycket tid med. Men det ska bli trevligt att komma ut i arbetslivet också. Jag ska jobba som arealkontrollant på länsstyrelsen i Västra Götalands län, avslutar Oskar.

Gustaf Haglund, Charlotte Cedermark och Mathilda Ólafsdóttir är nöjda över studieresan och ser fram emot att snart ta examen och komma ut i yrkeslivet.

Studieresan var uppdelad i två etapper. Dag ett besöktes tre gårdar i Cheshire och dag två tre gårdar i Derbyshire. Gustaf Haglund, Charlotte Cedermark och Mathilda Ólafsdóttir som deltog på resan sammanfattar den som en lärorik och värdefull upplevelse som gav dem möjlighet att lära sig mer om jordbruk och utmaningar som bönder står inför utanför Sverige.

Mathilda noterade att vissa saker var annorlunda i England jämfört med Sverige, som att de använder egen tjur mycket vilket hon säger i Sverige anses väldigt kontroversiellt om man eftersträvar avelsframsteg. Gustaf nämner att många av byggnaderna som de såg var väldigt enkla och att det byggs billigt eftersom djuren är ute en så lång del av säsongen. Charlotte tyckte det var intressant att lära sig om hur de tar vara på alla resurser som finns på gårdarna och att det i England är mycket betesbaserad uppfödning.

Ni tar ju examen snart hur känns det och vad ska ni göra efter den?

– Det känns jättekul. Jag ska jobba på Optilab som är en del av Svenska Foder, säger Charlotte.

– Det känns jättebra, det är skönt att vara färdig med studierna. Efter examen ska jag jobba på Ludvig & Co som ekonomirådgivare, berättar Gustaf.

– Jag har redan börjat jobba halvtid som avelsrådgivare på Växa, men så fort jag är klar med skolan börjar jag på heltid vilket ska bli jätteskönt, säger Mathilda.

Dag 1

Cheshire

  • Bidlea Dairy och familjen Brown.
  • Bagmere Farm och familjen Marrow. De driver tre mjölkgårdar med totalt 1200 mjölkande kor.
  • Dairy Farm, Mobberley Angus och familjen Norbury.
Familjen Brown som driver Bidlea Dairy bevittnade för strax över tio år sedan det som verkade vara en kritisk nedgång för mjölkproduktionen. De erbjöds det lägsta priset någonsin för deras mjölk med 16 pence per liter. Det var då de beslutade sig för att börja förädla sin egen mjölk. Nu har de ett eget mejeri och producerar egen glass som också vunnit flera utmärkelser. Förutom det säljer de även sina mjölkprodukter i automater 24/7 utanför mejeriet och tillhörande caféet. Något som Agroteknikerna tyckte var intressant var att de använder egen tjur på 60–70 procent av korna i besättningen.

 

Dag 2

Derbyshire

  • Lower Plumpton Farm och familjen Gyte som driver en mindre mjölkgård som är ansluten till Arla.
  • Hardenclough Farm och familjen Metcalfe som bedriver lamm- och dikalvsproduktion.
  • Aston Hall Farm och familjen Dalton som bedriver lamm- och dikalvsproduktion
Aston Hall Farm drivs av familjen Dalton med inriktning på lamm- och dikalvsproduktion. De har bland annat installerat solpaneler utan stöd utifrån och har även ett eget vattenkraftverk. Här tittar gruppen på stallinredningen till fåren där liggytan består av spaltgolv vilket inte får användas i Sverige.

 

James Metcalfe visade runt på Hardenclough Farm som är en National Trust Hill Farm. Det är en bondgård som ägs och förvaltas av den brittiska organisationen National Trust. Syftet med dessa gårdar är att bevara och främja det kulturella landskapet, det traditionella jordbruket och den biologiska mångfalden i området. Gården sträcker sig från 240 till över 500 meter över havet och täcker ungefär 140 hektar. Gården har en kommersiell flock på cirka 600 Mule- och Swaledale-får med Suffolk- och Texel-baggar och producerar ungefär 1 000 lamm, med huvudsaklig lamning i april. De har även en dikalvsproduktion.

 

Tack från Agroteknikerna

”Ett stort tack till våra sponsorer, Växa Sverige, J-O Brink och Jordbruksaktuellt samt Nötkreaturstiftelsen i Skaraborg. Vi vill även tacka Helen Wainwright, Andrew Critchlow, Rachael Gillbanks och Liz Berry på NFU som varit hjälpsamma med att organisera gårdsbesöken.”

 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 18 juni 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste