okt
5
2023

Alnarps Grisdag

Temat för dagen är framtidens grisuppfödning.

Förändringarnas vindar blåser inom den europeiska grisproduktionen. På Alnarps Grisdag kommer du få ta del av det senaste gällande utformningen av den nya djurskyddslagstiftningen och ett internationellt perspektiv på genomförandet av ny lagstiftning. Du får även lyssna på föredrag om de senaste rönen kring alternativ inhysning, berikning och smart byggnation.

Tid: 2023-10-05 09:00 - 15:00

Ort: Aulan i Alnarpsgården samt digitalt

Arrangör: Institutionen för biosystem och teknologi (BT) i samarbete med Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp samt LRF Skåne. Sponsor: Svenska Foder.

Mer detaljerat program och anmälningsformulär hittar du på SLU:s hemsida. Sista anmälningsdag för att delta på plats är 21/9, medan anmälan till digitalt deltagande är öppen fram till eventets start. 

 

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera