aug
22
2023

2-dagarskurs i Granö - Klimatanpassning och skog

Teori och praktik runt klimatanpassning emd fältbesök.

Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur du ska komma igång med klimatanpassning, förstå vilka klimateffekter skogsbruket i Sverige kommer påverkas av, och lära dig metoder för att analysera vad du eller verksamheten du arbetar i behöver anpassa sig till. Under två praktiska dagar lär du dig att planera för klimatanpassning och får inspireras med en heldags exkursion där vi gemensamt tittar på inspirerande exempel ute i skogen. Vid kurstillfället i Granö går exkursionen till Vindelns försökspark där vi pratar trädslagsval i framtiden och till markägaren Solveig som berättar om sin skötselstrategi, blandskog och erfarenheter från gödsling och att sälja utsläppsrättigheter! Efter dessa dagar har du fått ökad förståelse för klimatförändringens effekter och konsekvenser. Du får pröva att göra en första klimat- och sårbarhetsanalys, lära dig metoder som ger stöd i arbetet att anpassa och förändra er verksamhet och/eller skogsbruksplan, så att ni med högre säkerhet kan klara utmaningarna i det framtida klimatet. Det är kostnadsfritt att delta i kursen och boende ingår för samtliga deltagare på Granö beckasin. Egen resa och kvällsmiddag tillkommer.

När: 22-23 augusti

Var: Umeå/Granö/Gubböle

Anmälan: https://www.smhi.se/professionella-tjanster/utbildningar/skogsbruk-klimatanpassning-och-klimatforandringar/fordjupningskurs-klimatanpassning-for-dig-som-arbetar-med-skogen-1.188547 senast 24 juli.

För detaljprogram för detta kurstillfälle och fler kurstillfällen och orter besök: https://www.smhi.se/klimatetskogen

För mer information kontakta Alexandra Birger Röör, alexandra.birger-roor@smhi.se https://www.smhi.se/klimatetskogen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera