”Håll modet uppe”

Skördearbetet runt om i landet är ansträngt på grund av det ostadiga vädret. Risken för nedklassning av spannmål ökar för varje dag.

Skördearbetet runt om i landet är starkt påverkad av det blöta vädret. Foto: Ausrine Öhrström

Det går inte att ändra på vädret, men genom att hålla tidig kommunikation med uppköpare av spannmål går det att underlätta för att bibehålla en så smidig flödesprocess som möjligt, menar Mats Jönsson, Vice VD och Spannmålschef på Swedish Agro.

Mats Jönsson, Vice VD och Spannmålschef på Swedish Agro. Foto: Carolina Wahlberg

Hur påverkar det nuvarande vädret skördearbetet?

– Skördearbetet blir väldigt hackigt. Det regnar i princip överallt i landet, då blir det stop and go och man tar de chanser som ges till att skörda. Och när det går att skörda, även om det är höga vattenhalter så kör man för att rädda det som räddas kan, säger Mats Jönsson.

Vilka specifika kvalitetsproblem kan uppstå i spannmålen på grund av det blöta vädret?

– Höga vattenhalter naturligtvis, med ökade torkningskostnader till följd. Men det är inget kvalitéts problem i sig, för det går att lösa. Det kan också börja gro i fält, och det vill vi inte ha för det blir absolut inte bra. Sen kan det uppstå mögelbildningar ute i fält om det blir allt för blött och grödorna lägger sig ner. Och vete och råg som är påverkade av falltal faller ner till en gräns som för att det inte går att sälja dem som en kvarnvara till humankonsumtion.

Hur bedömer du risken för nedklassning av spannmålen i år baserat på det nuvarande vädret?

–Risken ökar för varje dag som vi har ostadigt väder och regn. Med regnet så faller falltalen.

Vilka åtgärder eller strategier ska man överväga för att minimera kvalitetsproblemen och nedklassningen av spannmålen?

– Man ska försöka tröska de grödor som är mest känsliga för kvalitén. Med det menar jag kvarnvete, maltkorn, oljeväxter. Sen är det naturligtvis viktigt att ha bra kvalité på det som går till foderproduktion. Men i första hand ska man försöka rädda de grödorna som går till humankonsumtion.

Kan du ge en uppskattning av hur stor del av skörden som redan har tagits?

– Det är svårt att göra en total bedömning just nu. Men det har skördats förhållandevis lite beroende runt om i landet på grund av regnskurarna och stora vattenmängder. Det kanske rör sig om några få procent upp till 15, kanske 20 procent lokalt.

Hur hanterar man risken för att tröskorna kan fastna på den regntunga marken, och vilka åtgärder vidtas för att minimera detta problem?

– Just nu har vi inte hört talas om de problemen som vi har haft något år tidigare då det kommit väldigt stora regnmängder. Men naturligtvis måste man göra en lokal bedömning själv, se över var problem i fält kan uppstå. Man ska köra på de platser det går att köra, det måste den lokala lantbrukaren själv kunna bedöma.

Mats uppmanar lantbrukarna att hålla modet uppe och hålla kontakt med sina uppköpare. Kontakten ska ske i ett tidigt stadium.

– För det är klart att det blir en stress igenom hela systemet när vi skördar med höga vattenhalter, och varorna inte kan ligga stilla allt för länge om man nu tänker sig lagra in det i något mellanlager hemma på gården. Så en god och tidig kontakt hjälper för att flödena ska hållas i gång på bästa möjliga väg, avslutar Mats.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 augusti 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste