sep
20
2023

Spannmål och mätteknik

NYA SPANNMÅLSANALYSER PÅ GÅRDSNIVÅ

För att platsanpassa utsädesmängden är det en fördel att ha aktuella data vad gäller grobarhet och tusenkornvikt. Helst bör man därför kontrollera dessa egenskaper på gårdsnivå.

Spannmål går idag också i större och större utsträckning direkt från gård till slutanvändare t.ex. kvarn, utsädesanläggning eller mälteri. Detta gör att det ställs högre krav på att bestämma kvalitetsegenskaper på gård.

Analyser av groningsegenskaper kräver idag specialistkompetens och analyser görs på ett fåtal platser i landet och tar mycket resurser i anspråk då antalet grodda kärnor räknas manuellt. För maltkorn behöver man också kontinuerligt kontrollera om groningsvilan brutits och partiet därmed är lämpligt för mältning och i utsäde är fältgroning ett ofta återkommande problem som kräver snabba hanterings- och analysinsatser.

Detta är drivkrafterna bakom att vi tagit fram ett redskap för att kontrollera groningsegenskaperna, Germination Box.

Plats: Skara, Green Tech Park

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare och spannmålsodlare och är ett samarrangemang mellan Agroväst med projektet Germination Box och Gröna Möten.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173.

Anmäl dig på www.gronamoten.se senast 14 september.

Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF och Nötkreatursstiftelsen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste