sep
28
2023

Drick gräsjuice, kör bil på koskit, gräv ner klimatskulden

ÄR DU REDO FÖR FRAMTIDEN?

Green Valleys är ett EU-projekt som pågått i fyra år och nu har fått finansiering i ytterligare tre år, med målet att etablera en utvecklingsplattform för grön bioraffinering.

Med en anläggning i Sverige på naturbruksskolan Sötåsen, och en anläggning i Danmark, Foulum, kommer projektet demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder.

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete kommer vi kunna visa på hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder, samtidigt som vi kan utnyttja restströmmarna till nya produkter och foder.

Kom och lyssna till hur de olika delarna i projektet kan komma att utvecklas till fler användningsområden. Du får också se biokol och juicepress i labbskala på plats.

Plats: SLU Smedjan i Skara

Evenemanget är en del av SLU Skaras Smedjeveckan, kostnadsfritt och vänder sig till dig som är företagare, livsmedelsproducent, rådgivare eller entreprenör.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Naturbruksförvaltningen, SLU, Hushållningssällskapet i projektet Green Valleys och Agroväst Gröna Möten.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Viktigt att du anmäler dig senast 26 september via www.gronamoten.se.

Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF och Nötkreatursstiftelsen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera