sep
25
2023

Vad är framtiden inom biologisk bekämpning?

WORKSHOP INOM PROJEKTET PESTNU

Många nya tekniker och bekämpningsmetoder utvecklas för att vi ska minska kemikalieanvändningen i jordbruket i Sverige och övriga Europa. Ni kommer få ta del av forskning och utveckling av nya produkter såsom biologisk bekämpning och gödselmedel av Fertinagro inom projektet PestNu.

Forskare från SLU som informerar om en nyttosvamp mot gråmögel i jordgubbar, Från företaget Letavis kommer deras arbete presenteras med testning av biostimulanter i växthuskulturer. Inom PestNu vidareutvecklas tekniker och produkter som bidrar till att minska användandet av skadliga växtskyddsmedel och minskar näringsläckaget i trädgårdsnäringen.

I projektet utförs tester och demoodlingar i växthus, på friland och i cirkulära odlingssystem.

Plats: SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara

Evenemanget är en del av SLU Skaras Smedjeveckan, kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och spannmålsintresserade och är ett samarrangemang mellan Agroväst och Gröna Möten.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173.

Anmäl dig på www.gronamoten.se senast 21 september.

Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF och Nötkreatursstiftelsen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera