okt
17
2023

Riskhantering i lantbruket

Seminariet är ett samarrangemang mellan LRF, Sparbanken Lidköping, Vara lagerhus och Agroväst Gröna Möten.

Förutsättningarna för att driva lantbruk ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige. Förutsättningarna skiljer sig också åt beroende på vilken typ av lantbruk som bedrivs. Riskerna för sårbarhet är därför många. Det har blivit ännu viktigare att kunna hantera alla de olika typer av risker; ekonomiska, sociala och psykologiska, som detta osäkra läge innebär med torka under flera månader men också mycket nederbörd i form av skyfall.

När: 17 oktober 18.30 - 20.45

Var: Sparbanken i Lidköping

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, livsmedelsproducent, rådgivare eller entreprenör. Seminariet är ett samarrangemang mellan LRF, Sparbanken Lidköping, Vara lagerhus och Agroväst Gröna Möten.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Viktigt att du anmäler dig senast 15 oktober via www.gronamoten.se.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF och Nötkreatursstiftelsen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera