okt
4
2023

Styrkan med grönfoder

FÄLTVANDRING I SPÅREN AV ETT OFÖRUTSÄGBART VÄDER

Extremväder har blivit allt vanligare även i våra trakter. Det gör att man som lantbrukare ibland måste tänka om och gör snabba förändringar från sina planerade strategier. Eller är det så att det är de långsiktiga strategierna som måste ses över?

Har jag en hållbar plan på min gård som tål en sämre skörd eller vad gör jag när grödan antingen torkar bort eller dränks av vatten?

På denna träff möts vi hos kusinerna Holgersson på Gudmundstorps Gård utanför Ljung. De är flerfaldigt belönade för sin vallodling och kommer delge oss hur de tänker när det gäller att ha både tillräcklig kvantitet och rätt kvalité på fodret till sina djur.

Vi studerar gårdens växtodling i fält där vi tittar på årets resultat av olika spannmål, majs och vall.

Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad samt koordinator över Sverigeförsöken, Linda Af Geijerstam, rådgivare Lantmännen samt erkänd expert på majsodling och Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad forskare inom växtodlings- och utfodringsfrågor både i Sverige och USA, kommer gemensamt dela med sig av sina erfarenheter denna dag.

Vi tittar på olika sätt att utnyttja sin mark för att maximera möjligheten till en hållbar skörd med olika fröval även vid extrema väderförhållande och tar del av varandras erfarenheter.

Plats: Gudmundstorp Gård, 524 95LJUNG

Sjuhärads vallförening bjuder in till fältvandring i samarbete med Hushållningssällskapet Sjuhärad och Agroväst Gröna Möten.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och studenter.

Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18.

Anmäl dig på www.gronamoten.se senast 1 oktober.

Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF och Nötkreatursstiftelsen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera