Budget 2024: Sänkt bensinskatt och förlängt stöd till biogas

Jordbruksaktuellt presenterar ett urval av regeringens budgetproposition för 2024. Bland annat sänkt bensinskatt, förlängt biogasstöd och extra bidrag till enskilda vägar.

Billigare bensin vid pumpen och lägre skatteökning för diesel. Foto: Mostphotos

Sänkt skatt på bensin

Regeringen föreslår att skatten på bensin och diesel sänks med 5,64 miljarder kronor 2024. Med gällande regelverk hade energi- och koldioxidskatten på bensin uppgått till totalt 7,02 kronor 2024. Skatten sänks från denna nivå med 1,31 kronor. Detta innebär, utöver att indexeringen inte får genomslag, att den totala skatten blir 75 öre lägre (inklusive moms) jämfört med 2023 års nivå.

Skatten på diesel sänks 2024 ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebär en sänkning på ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt) jämfört med nivån som skulle ha gällt 2024 enligt nuvarande regelverk, men en viss höjning jämfört med 2023 års nivå.

Fortsatt sänkning för jordbruksdiesel

Man föreslår att den utökade skattenedsättningen för jordbruksdiesel ska gälla även under 2024.

Reglerna för återbetalning av skatt på jordbruksdiesel ändras också. Ansökan om återbetalning av skatt på jordbruksdiesel ska göras per kalenderkvartal i stället för som i dag per kalenderår.

Sänkta slakteriavgifter

Regeringen anslår 98 miljoner kronor för att införa fasta avgifter per slaktat djur i den offentliga kontrollen.

Förlängt stöd till biogas

Regeringen föreslår en fortsatt premie till produktion av gödselbaserad biogas. Från 2024 kommer premien att hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas, hos Energimyndigheten. Det föreslås därför en höjning av det gemensamma anslaget för dessa stöd med 200 miljoner kronor per år för 2024–2026.

Extra pengar till enskilda vägar

Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 på förstärkt vägunderhåll av enskilda vägar, som finns i såväl städer, tätorter som landsbygd. Satsningen innebär till exempel att vägföreningar som drabbats av skador på grund av oväder kan söka bidrag för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. Åtgärderna det går att söka bidrag för är exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, broreparationer, vägförstärkningar och byte av vägtrummor.

Ekonomiskt stöd för att avveckla minkuppfödning

Regeringen föreslår att avsätta totalt 180 miljoner kronor år 2024 och 2025 för att stötta de företagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet med minkuppfödning för pälsproduktion. Stödet är tänkt att betalas ut till företag efter genomförd avveckling under perioden 2024–2025.

Snabbare miljötillstånd

Regeringen föreslår en satsning på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 i budgetpropositionen 2024 för att förstärka myndigheternas förutsättningar att snabba på tillstånds- och tillsynsprocesserna för miljöprövningar.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera