Kokontrollen: Högsta medelavkastningen någonsin

I årsresultatet från Kokontrollen syns den högsta medelavkastningen någonsin, med 11 146 kg ECM. Minskningen av antal kor och besättningar planar också ut. 

Korna producerar mer mjölk än någonsin visar nya siffror från Kokontrollen. Foto: Carolina Wahlberg. 

Enligt årskörningen producerar kor som är med i Kokontrollen nu i snitt 10 584 kg mjölk eller 11 146 kg ECM (energikorrigerad mjölk, det vill säga hänsyn tagen till innehåll av fett och protein). Högst avkastning i Kokontrollen syns i år liksom förra året inom Växas område med 11 175 kg ECM, skriver Växa i ett pressmeddelande.  

Fler kor per besättning

Antalet kor i landets besättningar har ökat från 99 förra året till 102 i år. Koantalet är 2,9 procent lägre totalt än förra året och antal besättningar har minskat med 5,7 procent, vilket även det är en lägre minskning än tidigare år. Vid jämförelse av mjölkleveransen visar det sig att besättningar som är anslutna till Växas Kokontroll producerar cirka 600 kg mer mjölk per ko och år än de övriga besättningarna. 

– Vi tycker oss se en tro på framtiden hos mjölkföretagarna, trots höga priser på insatsvaror som energi-, foder och bränsle. Det höga mjölkpriset i början av året har nog hjälpt till och vi hör att det är förhållandevis många som planerar att bygga nytt eller investera i robotar. I början av året utvecklades avkastningen likt 2021/22 och därefter skedde en upphämtning av avkastningen under juli och augusti. För oss i Växa är det extra roligt att kunna konstatera att gårdar anslutna till Växas Kokontroll har högst avkastning i landet, och därmed högre intäkter än andra mjölkföretagare, säger Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen. 

Områden med högst avkastning  

I Sverige utmärker sig tre områden med högre avkastning än andra. Kristianstadområdet med 11 768 kg ECM, Laholm med 11 701 kg ECM och Töreboda med 11 640 kg ECM. 

– Våra kunder i Kristianstadsområdet har nått högst avkastning, hela 11 768 kg ECM. Ett kluster med positiva och fokuserade lantbrukare inspirerar, och de har blivit duktiga på att utnyttja de lokala förutsättningar som finns för mjölkproduktion, säger Annica Hansson, produktionsrådgivare Växa. 

Något färre SRB och Holstein

Andelen av SRB-och Holsteinkor i rasfördelningen har minskat under det här kontrollåret. Även om Holsteinkorna fortfarande är den dominerande rasen, har deras andel minskat något till 58,1 procent. Andelen SRB-kor har också minskat något och är nu 30,5 procent av totalen. Holsteinkorna har en årsavkastning på över 11 ton med 11,627 kg ECM, medan SRB-kornas mjölkproduktion har minskat något och ligger nu på 10,434 kg ECM. 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste