okt
23
2023

Biokol i skogen - del 3

ÖKA TILLVÄXTEN

Biokol kan inte endast produceras av skoglig råvara, utan den kan också spridas i skogen. För skogssektorn kan detta innebära ett mycket lovande verktyg för att sluta kretslopp och öka tillväxten.

Detta kan medföra ökad lönsamhet och stora miljönyttor, eftersom det innebär att mer kol binds i både marken och träden.

Samtidigt kvarstår vissa osäkerheter. Var befinner sig forskningen idag, och hur ser möjligheterna ut?

Plats: Gröna Möten digital mötesplats i Teams

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, rådgivare eller entreprenör.

Seminariet är ett samarrangemang mellan projektet Arena Skog och Agroväst Gröna Möten.
Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast. se.
 

Viktigt att du anmäler dig senast 22 oktober via www.gronamoten.se. Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag till den mailadress du anger vid anmälan.
 

Varmt välkommen!
#hushållningssällskapetsjuhärad #arenaskog #karlstadsuniversitet Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera