okt
24
2023

Lyckas med dina mellangrödor

LANTBRUKETS HÅLLBARA FRAMTID

Kan vi öka kolinlagringen och samtidigt dra nytta av mellangrödorna i vår växtodling? Mellangrödor är ett aktuellt ämne, både för klimat-och miljönyttan men också på grund av det nya miljöstödet. 2023 har varit ett svårt år både för insådda mellangrödor och mellangrödor som etablerats efter skörd. Vad har vi lärt oss och vad ska vi tänka på inför säsongen 2024?

Plats: Munkagårdsgymnasiet i Tvååker

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, rådgivare eller studenter.

Vid frågor kontakta emma.svensson@agrovast eller elvira.lund@agrovast.se.

Viktigt att du anmäler dig senast 18 oktober via www.gronamoten.se.


Varmt välkommen!
 

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera