Regeringen vill skapa bättre investeringsklimat

För att underlätta ägarskiften och finansiering av investeringstunga delar av jordbruket har regeringen nu tillsatt en utredning.

Regeringen vill förenkla ägarskiften och göra det lättare att hitta kapital till investeringstunga delar inom lantbruket, för att främja utvecklingen inom branschen. Foto: Emma Sonesson

Utredningen ska se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen. Syftet är att skapa ett investeringsklimat som gör jordbruket fortsatt livskraftigt.

Som det ser ut idag innebär bestämmelser i jordförvärvslagen att lantbruksfastigheter, normalt sett, inte får överlåtas från enskild person till bolag.

”Detta är en ordning som regeringen anser tjänar Sverige väl. Men en nackdel är att lagen har en tendens att försvåra ägarskiften och finansieringsmöjligheter för kapitalkrävande jordbruk.” står det i ett pressmeddelande från landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Flytta över jordbruksmark

Regeringen vill titta på möjligheten att låta jordbrukare som står inför stora kapitalinvesteringar, inom framför allt animalieproduktion eller ägarskiften i sådana företag, att flytta över viss jordbruksmark till aktiebolag för att få bättre finansieringsmöjligheter. Detta är något som regeringen anser skulle främja en ökad livsmedelsproduktion.  

Landsbygdsminister Peter Kullgren anser att lagen inte ska stå i vägen för jordbruksföretagens utveckling i onödan. Foto: Madeleine Rapp

Endast bolag som ägs av fysiska personer kommer ges möjligheten att nyttja undantaget, för att säkerställa att detta inte leder till en uppluckring av jordförvärvslagen. Utredaren ska även säkerställa att vidare förvärv av aktier i dessa bolag eller jordbruksmark från bolagen ska förvärvsprövas.

Bevara god balans

För att bevara en god balans i markägandet av lantbruksegendom mellan fysiska och juridiska personer ska man även se över bestämmelser om att även testamenterad mark ska omfattas av prövning enligt jordförvärvslagen.

− Jordförvärvslagen tjänar Sverige väl. Därför håller vi hårt på dess syfte när vi nu gör en avgränsad översyn av den. Det är viktigt att lagen inte i onödan står i vägen för jordbruksföretagens utveckling och en ökad sysselsättning. Vi ska samtidigt fortsatt värna en stark koppling mellan brukande och ägande av skogs- och jordbruksmark, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Läs mer om utredningen här: https://regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/11/dir.-2023157

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste