jan
31
2024

Hur påverkar vädret spannmålskvaliteten?

Med 2023 års skörd i färskt minne funderar man på vad man har att vänta sig i framtiden vad gäller skördevädret och vilken beredskap man behöver ha vad gäller torkning och lagring.

Problemen med ökad nederbörd och högre temperaturer är att mögelsvamp växer till i större omfattning, problem med skadeinsekter ökar och att groningsegenskaper försämras. Det är klokt att se över sin kapacitet vad gäller torkning, lagring för att ta höjd för ogynnsamma förhållanden på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. I seminariet redogörs för hur skördeåret 2023 såg ut och vilka risker man ser under lagerperioden. Vi diskuterar även vad man kan förvänta sig framöver vad gäller skördeväder och vilken kapacitet för att ta hand om spannmålen som kan behövas för att klara kvalitetskraven.

När: 31 januari 09.30-14.45

Var: Smedjan i Skara

Evenemanget är arrangeras i samarbete med Nätverket Odling Kvalitet. Det är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna eller rådgivare.

Anmälan: Senast 24 januari via www.gronamoten.se.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Fyrbodals kommunalförbund.

Frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste