feb
6
2024

Hållbar och lönsam betesdrift

Välkomna till workshopen ”Hållbar och lönsam betesdrift”.

Vi börjar med fika för att därefter få lyssna till när en mjölkproducent, en dikalvsproducent och en lammproducent berättar om varför bete är så viktigt i deras produktion, vad de har för betesstrategi på åker- respektive naturbete och vilka arter de har valt att ha i sina betesfröblandningar.

Efter presentationerna hålls gruppdiskussioner kring betesdrift som slutligen diskuteras i helgrupp. Dagen avslutas med ett studiebesök hos Johan Stegard, Elfhems gård i Västerlanda.

Evenemanget är ett samarrangemang med Agroväst Gröna Möten och kunskapsplattformen SustAinimal som leds av SLU och som handlar om idisslarnas roll i livsmedelssystemet där bete har en avgörande roll. Vi vill genom den här workshopen fånga in lantbrukarnas kunskap och erfarenheter. Vi vill även inventera framtida behov av kunskap gällande betesstrategier på den enskilda gården, nya vallfröblandningar och torktåliga grödor med målet att ge mer resilienta betessystem i ett föränderligt klimat.

När: 6 februari 09.30 - 15.30

Var: Västerlanda Bygdegård Lilla Edet

Workshopen kommer att följas upp med aktiviteter under vår och sommar såsom fältvandringar och fälttester hos lantbrukare där lantbrukare, rådgivare och forskare utbyter erfarenheter. Det ger också möjlighet att delta i ett EU-projekt om biodiversitet i gräsmarker i ett förändrat klimat. Evenemanget vänder sig till dig med ett intresse för en effektivare betesdrift.

Vid frågor kontakta oskar.reineling@agrovast.se.

Anmälan: Senast 2 februari via www.gronamoten.se.

#sustainimal Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Fyrbodals kommunalförbund.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste