jan
25
2024

Svensk handelsgödsel i fokus

Välkommen till en inspirerande dag där vi sätter svensk handelsgödsel i fokus!

En dag för dig som är intresserad av att lära dig mer om möjligheterna med svensktillverkat handelsgödsel och önskar fördjupa din förståelse för den nuvarande och framtida situationen på den svenska marknaden.

Att uppnå en mer motståndskraftig livsmedelsproduktion kräver en stabil tillgång till handelsgödsel. Detta innebär att det behövs en välfungerande marknad där goda relationer mellan producenter och konsumenter är avgörande.

Varför ska jag delta? Få en överblick av nuläget: Vi presenterar nuläge och den senaste utvecklingen inom produktionen av svensk handelsgödsel. Träffa producenter: Du får en unik chans att samtala direkt med svenska gödselproducenter om hur handel och användande av svensk handelsgödsel kan effektiviseras och anpassas efter primärproducenternas behov.

När: 25 januari Tid: 09.30 – 12.00 (Politiker och tjänstemän) 13.00 – 15.30 (Primärproducenter) Var: Brunnen, Brunnsparken 1, 702 28 Örebro

Kostnad: Gratis

Dagens agenda: Dagen är utformad för att möta behoven hos två olika målgrupper. Förmiddagen är anpassad till politiker och tjänstemän och eftermiddagen för primärproducenter. Den intresserade är självklart välkommen att delta på båda passen.

Förmiddagssession för politiker och tjänstemän: Diskussioner om användningen av inhemsk handelsgödsel för hållbarhet och försörjningsberedskap.

Eftermiddagssession för primärproducenter: Fördjupad kunskap om svensktillverkad handelsgödsel och diskussioner om effektivisering och anpassning efter behov.

Talare:

  • N2 Applied: Cirkulär gårdsproduktion av handelsgödsel med hjälp av plasmabehandling av organiskt material. Metoden ökar kväveinnehållet samt minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser.
  • EasyMining: Ett svenskt innovationsbolag som producerar handelsgödsel med återanvänt fosfor, kväve och kalium.
  • LKAB: Det svenska gruvbolaget kommer att producera fem gånger Sveriges behov av fosfor 2027. Hör dem berätta om sina planer och strategier för den svenska marknaden.
  • Nitrocap: Producerar hållbar och kostnadseffektiv kvävegödsel med nollutsläpp med hjälp av luft, vatten och förnybar energi.
  • Biototal: Arbetar för återanvändning, återvinning och förädling av material. De erbjuder produkter och tjänster för markbördighet och miljönytta, inklusive toppjord och förädling.

Deltagande är gratis och vi uppmuntrar snabb anmälan på grund av begränsat utrymme. För er som önskar stanna hela dagen finns lunch tillgänglig för köp på Restaurang Svalan.

Arrangörer: AgroÖrebro, LRF, Agtech 2030, Vreta Kluster och projektet Cirkulär kraftsamling. OBS: Vi erbjuder inte lunch som en del av evenemanget. Men det finns möjlighet att köpa lunch i angränsande lokal.

Anmälan och mer information: https://forms.gle/gLet7kVW1tz8zXVD8

Kontaktperson: Ola Albrektsson AgroÖrebro ola.albrektsson@agroorebro.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste