maj
7
2024

2-dagarskurs i Granö - Klimatanpassning och skog

Praktisk kurs om klimatförändringar, klimatanpassning med inspirationsexkursion.

Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur du ska komma igång med klimatanpassning, förstå vilka klimateffekter skogsbruket i Sverige kommer påverkas av, och lära dig metoder för att analysera vad du eller verksamheten du arbetar i behöver anpassa sig till.

Under två praktiska dagar lär du dig att planera för klimatanpassning och får inspireras med en heldags exkursion där vi gemensamt tittar på inspirerande exempel ute i skogen.

Under ena kursdagen guidar våra vana kursledare Alexandra och Christian genom verktyg och arbetssätt för att jobba med klimatanpassning. Du får öva och pröva hur du förstår dina eller din organisations klimatrisker och möjligheter, skapa dig en bättre förståelse för hur du väljer lämpliga anpassningar och hur du skapar en klimatanpassningsplan som passar dina eller organisationens långsiktiga målsättningar.

Dagen är fylld med mängder med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare. Inspirationsexkursionen vid kurstillfället i Granö, Västerbotten: Johan Westin arbetar på SLUs försökspark i Vindeln som parkchef och tidigare många år som skogsförädlare på Skogforsk.

Han tar emot oss för ett praktiskt studiebesök i försöksparken och visar oss den stora variationen som kan uppnås med valet avträdslag. Markägarna Solveig Larsson och Sten välkomnar oss till sin fastighet och delar sina erfarenheter och tankar runt att sköta sin fastighet med fokus på långsiktig hållbarhet.

Solveig guidar oss igenom hur de framtidssäkrar genom aktivt ägande, rätt planta på rätt plats och med skötsel i rätt tid och med rätt intensitet.

Det är kostnadsfritt att delta i kursen och boende ingår för samtliga deltagare på Granö Beckasin. Kostnad för egen resa och kvällsmiddag tillkommer!

Anmälan:  senast 15 maj https://q.ja.se/qCzs3

För detaljprogram för detta kurstillfälle och fler kurstillfällen och orter besök vår webbplats: https://www.smhi.se/klimatetskogen

När: 7-8 maj. Var: Granö, Västerbotten

För mer information kontakta Alexandra Birger Röör, alexandra.birger-roor@smhi.se

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste