Ko-nördar, lyssna upp!

Har du någon idé som skulle kunna främja nötkreatursskötsel? Eller vill du fortbilda dig inom området? Då finns det medel att söka.

 

Mellan 2022 och 2026 tilldelas Agroväst en basfinansiering årligen på 500 000 kronor för forskning. Dessutom beviljas olika organisationer anslag för forskning, försök, tester, samt undervisning eller studieresor. Med bland dessa organisationer finns bland andra SLU, Hushållningssällskapet, Agroväst, Växa, BYS, Uddetorp, Sötåsen, Gård & Djurhälsan, och 4H. Foto: Isabella Odmark


År 1965 bildade Skara­borgs läns Nöt­kreaturs­försäkrings­bolag en stiftelse med avsikt att främja nötkreatursskötseln och lantbruket över lag, med speciellt fokus på Skaraborgs­området.

Vid starten av Nöt­kreatur­stiftelsen Skaraborg var tillgångarna knappt 500 000 kronor, och var då huvudsakligen aktier och obligationer. I dag är stiftelsens tillgångar uppe i 60 miljoner kronor, och de senaste fem åren har cirka 1,6 miljoner delats ut årligen till olika ändamål.

En stor insats för stiftelsen gjordes av Erik Jonsson från Odensåker i Skaraborgs län. Han var ordförande från starten fram till och med år 2000 och styrelsemedlem till och med mars 2005.

Kurt Setterberg har en lång karriär bakom sig som kamrer på Hushållningssällskapet, där han var verksam från 1980 fram till sin pension för några år sedan. Han är sedan 2009 Nötkreaturstiftelsens kassör och sekreterare. 
Foto: Privat

Nötkreatur i centrum 

Initiativet syftar till att stödja och främja forskning och utbildning inom lantbruket och relaterade områden med fokus på nötkreatur.

Kurt Setterberg har sedan 2009 haft rollen som kassör och sekreterare för Nötkreaturstiftelsen, och han tjänstgjorde även som förtroendevald revisor för stiftelsen under perioden 1986–2008.

Kurt berättar att ansökningar kan göras inom flera områden och att alla ansökningar behandlas likvärdigt.

– Ansökningar tas emot vid två tillfällen per år, i mars och november. Det finns även möjlighet att kontakta Nötkreatursstiftelsen om det finns idéer som kräver medel mellan dessa perioder. Som till exempel en studieresa för en skolklass, berättar Kurt.

Olika vägar in 

De finns tre huvudområden man kan söka medel för: forskning och projekt, studieresor, och egen utbildning för personlig utveckling.

–  När det gäller egen utbildning, är det ett spår som är ganska nytt.

Ansökan för egen utbildning kan omfatta en studieresa, kurs eller annat likvärdigt.

– Att ha en anknytning till Skaraborg är inte nödvändig, men det kan vara en prioriteringsfaktor när styrelsen ska bestämma om det står mellan den ena och den andra som söker medel.

Kurt betonar att de som vill utvecklas inom olika områden, alltid är välkomna att söka stöd från Nötkreaturstiftelsen.

– Det sker ju en konstant förändring i hur lantbruket ser ut. Det blir större och större enheter och det kräver mer av den som jobbar att både kunna hantera frågor som rör personal eller ekonomi. Så det är grenar som vi ser positivt på om man vill utvecklas inom dessa områden.

För att öka sina chanser när man ansöker om medel för exempelvis forskning välkomnar Nötkreaturstiftelsen även tanken på att de kan vara en av flera finansiärer.

– Det skulle indikera ett intresse för att faktiskt genomföra dessa initiativ.

 

Två ansökningstillfällen är öppna under året.

Ansök senast 1 mars respektive 1 november. Läs mer: https://q.ja.se/8YFSN 

HÄR kan man också läsa om Agroteknikernas studieresa till England i maj förra året som möjliggjordes med hjälp av medel från stiftelsen. 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste