maj
14
2024

Underhåll av diken i vått och torrt

Klimat och miljöanpassning.

En förutsättning för en god livsmedels- och skogsproduktion är bra markavvattning. Att underhålla sina diken på rätt sätt är även viktigt för den biologiska mångfalden då de ofta är värdefulla biotoper. På träffen kommer vi fördjupa oss i underhåll av diken i vått och torrt och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

När: 14 maj 12.00-16.00

Var: Kvibille Gästgivaregård i Kvibille

Evenemanget samarrangeras av Gröna Halland, LEVA Halland och Agroväst Gröna Möten. Det är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, skogsbrukare och markägare.

Mer information och anmälan: Senast 7 maj via https://gronamoten.agrovast.se/kalender/underhall-av-diken-i-vatt-och-torrt-4/

Vid frågor kontakta emma.svensson@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. 

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Fyrbodals kommunalförbund.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera