apr
13
2024

Huhållningssällskapets skogsdag

Skogsdag på Virums Älgpark utanför Vimmerby.

Vi samlas vid entrén till Virums Älgpark, Vimmerby, och börjar dagen med älgsafari. Sedan följer föreläsningar om viltvård, skötsel av ungskogar och skogsbruk kopplat till vilt. Hushållningssällskapet bjuder på inträde, lunch och fika. Välkommen!

09.00 Kaffe, älgsafari

10.15 Tallföryngring, Skogsstyrelsen

11.00 Hyggesfritt och vilt, Hushållningssällskapet

12.00 Lunch

13.00 Hjortviltet och fodret, Svenska Jägareförbundet

14.00 Viltskydd hos skogsplantor, Svenska Skogsplantor

15.30 Kaffe och avslutning

Anmälan senast 29/3

Kontaktperson Simon H Ekmåne 076-879 15 18

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera