apr
18
2024

Livsmedelsberedskap

Hur säkras matförsörjningen i kris?

 

Vem ser till att befolkningen får mat i kristid och vem ansvarar för att de olika leden i livsmedelskedjan fungerar? Välkommen till en dag där vi får veta mer om hur både nationella och regionala myndigheter arbetar med livsmedelsberedskap i dagsläget. Vi kommer också tillsammans diskutera de behov och utmaningar vi som deltagare själva ser i våra respektive roller. Den här dagen riktar sig lika mycket till lantbrukare och livsmedelsföretag som till kommuner, andra myndigheter samt stödorganisationer som möter livsmedelsproducenter och livsmedelsindustri.

När: 18 april 09.00 - 13.00

Var: Essunga Plantskola Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarrangemang mellan projektet ROLIS, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Anmälan: Senast 11 april via www.gronamoten.se.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Fyrbodals kommunalförbund.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera