Resistenta ärtor kan bekämpa rotröta

I sin doktorsavhandling valde Carol Kälin från SLU att försöka förädla fram nya ärtsorter som är resistenta mot rotröta i ärtor.

 

Olika ärtsorter drabbas olika hårt av algsvampen Aphanomyces euteiches.Foto: Cajsa Lithell


Algsvampen eller oomycet Aphanomyces euteiches orsakar rotröta i ärter. Det är den mest förödande sjukdomen i produktionen av gröna ärtor och orsakar stora problem i alla regioner med tempererat klimat där ärtor odlas. För att försöka hitta en lösning mot sjukdomen valde Carol Kälin från SLU, i sin doktorsavhandling, att undersöka om det går att korsa ärtsorten Linnea med en gammal tysk lantsort för att få fram nya ärtsorter som har bättre resistens mot rotröta.

– De angripna ärtplantorna får bruna och vatten­sjuka sår och mindre rötter. Det finns inte så många sätt att bekämpa sjukdomen på och många kommersiella fungicider har ingen effekt. Dessutom producerar Aphanomyces euteiches tjockväggiga oosporer som kan ligga kvar i jorden under långa perioder, säger Carol Kälin, i ett pressmeddelande från SLU.

Det går att minska sjukdomen med varierad växtföljd, där man undviker att odla ärt där det finns mycket oosporer i jorden. Men enligt Carol vore det bättre att odla sjukdomsresistenta ärtsorter. I dag finns ingen kommersiell ärtsort som är helt resistent, men flera sorter är delvis resistenta och är nu föremål för förädlingsprogram.

– En ärtsort som är delvis resistent mot Aphanomyces euteiches är en gammal tysk sort som heter PI180693. Tyvärr har den en del tråkiga egenskaper också som mörka frön och tråkig smak. För att få bort dem har den korsats med den svenska ärtsorten Linnea med söt smak. Linnea är inte resistent, men kombinationen kan bli bra.

Enligt Carol Kälin, doktorand vid SLU ger resultaten från hennes avhandling en viktig kunskap om genetiken bakom röta orsaka av Aphanomyces som är värdefull för framtida förädlingsprogram.
Foto: Cajsa Lithell

Olika immunförsvar

I sin doktorsavhandling har Carol arbetat både i tillväxt­kammare, växthus och ute i fält för att studera vilka gener som är ansvariga för en ökad sjukdomsresistens hos ärter, samt vad som genetiskt gör skadegöraren mer eller mindre aggressiv mot växten.

– Vi bekräftade att korsningar mellan PI180693 och Linnea var mer resistenta. När jag infekterade dels PI180693, dels Linnea med Aphanomyces visade det sig att de har väldigt olika immunsvar som var beroende både av genetiken och tidsaspekten. Vi hittade 39 gener som kan vara viktiga för sjukdomsresistens och som kan användas i framtida förädlingsprogram, säger Carol.

Hon undersökte även hur resistensen mot rotröta skiljer sig åt mellan ärtor från olika delar av Europa för att få mer kunskap om hur dagens populationer ser ut i olika regioner. Kunskap som är viktig för själva förädlingsarbetet. Hon undersökte en samling med europeiska Aphanomyces euteiches. Sammanlagt sorter från sex olika länder, med en variation från norr till söder.

– Vi hittade tre olika grupper, en centraleuropeisk, en nordostlig och en grupp i söder som var väldigt annorlunda. Den var så annorlunda att vi tror att den bör räknas som en egen art. Vi såg också att enskilda individer av Aphanomyces euteiches har flyttats mellan länder.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera