Inför EU-valet: Sverigedemokraternas budskap

Söndag den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.
Jordbruksaktuellt bjöd in alla riksdagspartier att dela med sig av sina åsikter och tankar inför det kommande valet. Här kommer Sverigedemokraternas svar. 

Beatrice Timgren, nummer två på Sverigedemokraternas EP-kandidat lista. 35 år, Ekerö, Civilingenjör. Foto: Sverigedemikraterna

Sverigedemokraterna vill arbeta för att lätta på regelverk, tillståndsgivning och överflödiga krav inom jordbruket - bönder ska producera mat – inte administrera.

Vi vill stärka svenska bönders konkurrenskraft på den inre marknaden, Sverige har exempelvis strängare krav kopplat till bland annat djurskydd och vi vill att djurskyddet stärks inom hela EU. 

Vi kommer att arbeta aktivt för att på alla sätt stärka både svensk och europeisk livsmedelsproduktion. Omvärldsläget påminner oss ständigt om vikten av en lönsam inhemsk produktion. Detta är även varför vi är negativa till många av akterna inom Fit for 55, där vi inte vill att EU ska reglera hur stor del av marken som ska vara ekologiskt brukad eller ställa krav kring växtskyddsmedelsanvändning. Sverige har redan kommit väldigt långt kopplat till miljö- och klimathänsyn inom jord- och skogsbruk och vi ser ingen anledning att pressa svenska bönder ytterligare. 

EU för nu en politik som hotar både livsmedelsproduktionen, ger kraftigt ökade priser för konsumenter och gör Europa mer beroende av importerade livsmedel, vilket är helt fel väg att gå. Vi måste sluta se jordbruket som ett klimathot, tvärtom är lantbruket en fantastisk tillgång att värna. Sverigedemokraterna vill se en framtidstro i branschen genom att arbeta för en lönsam jordbrukssektor så att unga kan, vill och vågar satsa på en framtid inom jordbruk.

Beatrice Timgren, Sverigedemokraterna

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera